Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63863
Title: Цифрова криміналістика: формування та роль у забезпеченні безпекового середовища України
Other Titles: Digital forensics: formation and role in ensuring the security environment of Ukraine
Authors: Грекова, Л.Ю.
Павроз, Д.О.
Pavroz, D.O.
Grekova, L.
Keywords: цифровізація
цифрова трансформація
кримінальний кодекс
digitization
digital transformation
сriminal сode
Issue Date: 17-May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Грекова Л.Ю., Павроз Д.О. Цифрова криміналістика: формування та роль у забезпеченні безпекового середовища України // VІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – с.217-220.
Abstract: У сьогоднішніх реаліях цифровізація стає не лише сучасним трендом у суспільстві, а й вирішальним фактором економічного, соціального, політичного та міжнародного зростання будь-якої країни. Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС створило додатковий імпульс для гармонізації підходу до цифрової трансформації. У цьому контексті участь України у програмі «Цифрова Європа» до 2027 року є важливою подією, спрямованою на прискорення економічного відновлення та цифрової трансформації України, створення єдиного цифрового ринку з ЄС та наближення цифрового сектору України до європейського, що зробило її пріоритетом національної політики цифрової трансформації в умовах війни.
In today's realities, digitalization is becoming not only a modern trend in society, but also a decisive factor in the economic, social, political and international growth of any country. Granting Ukraine the status of a candidate for EU membership created an additional impetus for the harmonization of the approach to digital transformation. In this context, Ukraine's participation in the "Digital Europe" program until 2027 is an important event aimed at accelerating Ukraine's economic recovery and digital transformation, creating a single digital market with the EU and bringing Ukraine's digital sector closer to the European one, which made it a priority of the national digital transformation policy in the conditions of war.
Description: 1. Шевчук В.М. Європейський вектор розвитку сучасної криміналістики. Адаптація правової системи України до права Європейського союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 29.09.2022). Полтава: Полт. юрид. ін-т, 2022. С. 325-327. 2. Сайт Офіса Генерального прокурора. URL: https://www.gp.gov.ua/. 3. Шепітько В.Ю., Коновалова В.О., Шевчук В.М. та ін. Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального процесу. Питання боротьби зі злочинністю. 2021. Вип. 42. С. 92-102.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63863
ISBN: 978-966-8126-89-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри кримінального права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VІІ_Молодіжний_науковий_юридичний_форум=Верстка-217-220.pdfтези402.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.