Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63862
Title: Теоретичні засади визначення правоохоронних функцій Національної Гвардії України
Other Titles: Theoretical principles of determining the law enforcement functions of the National Guard of Ukraine
Authors: Вільямовський, Д.В.
Vilyamovskyi, D.V.
Keywords: Національна гвардія України
кримінальні правопорушення
громадська безпека
public security
criminal offences
National Guard of Ukraine
Issue Date: 17-May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Вільямовський Д.В. Теоретичні засади визначення правоохоронних функцій Національної Гвардії України // VІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – с.215-217.
Abstract: Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від кримінальних та інших протиправних посягань, охорони громадської безпеки і порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами - із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань.
The National Guard of Ukraine is a military formation with law enforcement functions, which is part of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and is assigned to perform the tasks of protecting and protecting the lives, rights, freedoms and legitimate interests of citizens, society and the state from criminal and other illegal encroachments, protecting public safety and order and ensuring public security, as well as in cooperation with law enforcement agencies - to ensure state security and protection of the state border, stop terrorist activities, activities of illegal paramilitary or armed groups.
Description: 1. Про Національну гвардію України: Закон України від 13 бер. 2014 року № 876-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text. 2. Ковалів М.В., Єсімов С.С., Лозинський Ю.Р. Правове регулювання правоохоронної діяльності: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 323 с. 3. Терехов В.Ю. Сучасні аспекти теоретико-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави. Наукові записки. Серія: Право. 2021. № 11. С. 91-96.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63862
ISBN: 978-966-8126-89-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри кримінального права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VІІ_Молодіжний_науковий_юридичний_форум=Верстка-215-217.pdfтези397.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.