Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63179
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАксьонова, І-
dc.date.accessioned2024-04-19T08:38:41Z-
dc.date.available2024-04-19T08:38:41Z-
dc.date.issued2024-03-
dc.identifier.citationАксьонова І. Кластерний аналіз для управління міжрегіональними промисловими диспропорціями. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології». 5-6 бер. 2024. К.: НАУ, 2024. с.25-30uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63179-
dc.description1. Дейнеко Л. В., Ципліцька О. О. Розвиток промисловості в контексті вирівнювання міжрегіональних економічних диспропорцій / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Адміністративно-територіальні та економічно-просторові кордони регіонів», КНЕУ, 19-20 березня 2020 р. С.318-324. URL: https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e3b0eb9a-3b11- 49f1-b79b-c4a5bae01a09/content 2. Іщук С. О., Созанський Л. Й. Методичний підхід до комплексного оцінювання функціонування промислового сектору економіки на мезорівні. Регіональна економіка. 2022. №1. С. 62-71. URL: https://re.gov.ua/re202201/re202201_062_IshchukSO,SozanskyyLY.pdf 3. Керницька А. Оцінка рівня концентрації промисловості в регіонах України. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2022. №4. С.27-35. URL: https://www.echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/download/774/629 4. Науменко Ж. Г. Методика оцінки міжрегіонального диспропорційного розвитку. Економіка: реалії часу. 2015. №4(20). С.33-40. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsinki-mizhregionalnogodisproportsiynogo-rozvitku/viewer 5. Статистичне моделювання та прогнозування: навчальний посібник/ Під ред. О. В. Раєвнєвої. Харків : ВД «Інжек», 2014. 578 с.uk_UA
dc.description.abstractВ роботі показано використання кластерного аналізу для дослідження диспропорційного розвитку сфери промисловості в міжрегіональному розрізі. За результатами проведеного аналізу виділено однорідні групи регіонів України за ступенем розвитку промислової сфери, проаналізована кластерна міграція регіонів, окреслені диспропорції в розвитку промисловості країни, що надає змогу визначити основні напрями у формуванні та розвитку регіональних промислових систем.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectпромисловістьuk_UA
dc.subjectкластерuk_UA
dc.subjectдиспропорційністьuk_UA
dc.subjectрегіонuk_UA
dc.subjectкластеризаціяuk_UA
dc.titleКластерний аналіз для управління міжрегіональними промисловими диспропорціямиuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc330.46uk_UA
Appears in Collections:V Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології» 2024

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-30.pdfТези445.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.