Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63177
Title: Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств в контексті міжнародного співробітництва
Authors: Дудченко, І
Корогодова, О
Keywords: міжнародне співробітництво
фінансові показники
інвестиційна привабливість
методи оцінки
інвестування
фінансовий стан
Issue Date: Mar-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дудченко І., Корогодова О. Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств в контексті міжнародного співробітництва. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології». 5-6 бер. 2024. К.: НАУ, 2024. с.42-46
Abstract: В роботі досліджено методологічні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств в контексті міжнародного співробітництва. Проаналізовано зміст основних методів оцінки, включаючи аналіз фінансових показників, рейтингову оцінку, трикутник прибутковості та інтегральну оцінку. Зазначено умови впливу міжнародного співробітництва на інвестиційну привабливість підприємств
Description: Список використаних джерел 1. Про затвердження Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій : Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та орг. від 23.02.1998 р. № 22. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98#Text (дата звернення: 02.03.2024). 2. Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є., Глущенко Я. І., Черненко Н. О. , Відносини власності як ключовий індикатор формування інвестиційної привабливості в умовах Next Normality та Індустрії 4.0. Економічний вісник НТУУ "КПІ". 2021. № 20. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/252850/ 251610 3. Касьянова Н. В., Кузьмінова О. В., Загородній С. І.. Залучення іноземних інвестицій в економіку України в умовах кризи. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. Випуск 2 (35). URL: https://doi.org/10.32782/easterneurope.35-12 4. Зелінська О.М, Галазюк Н.М. Теоретичні засади визначення інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств в умовах сучасних євроінтеграційних процесів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. URL: http://globalnational.in.ua/archive/22-2018/12.pdf5. Єпіфанова І. Ю. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2019. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/27939/10.pdf?sequence=1&i sAllowed=y 6. Горєлов Д.О., Большенко С.Ф. Стратегія підприємництва: навч.- метод. посіб. Харків: Вид-во ХНАДУ, 2010. 133 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63177
Appears in Collections:V Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології» 2024

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42-46.pdfТези500.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.