Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62928
Title: Первинна обробка даних напівнатурного моделювання багатовимірного динамічного стенда-імітатора кутових положень по каналу крену
Authors: Дубчак, Богдан Мстиславович
Keywords: кваліфікаційна робота
канал крену
спектральна щільність
взаємна спектральна щільність
спектральна щільність при неконтрольованих збуреннях
апроксимація
методи обробки сигналів
первинна обробка даних
Issue Date: 22-Jun-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дубчак Б.М. Первинна обробка даних напівнатурного моделювання багатовимірного динамічного стенда-імітатора кутових положень по каналу крену. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня Бакалавр за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2023 . - 55 с.
Abstract: У контексті технологічного розвитку і збільшення точних вимог до якості навігаційних та управлінських систем на борту, потрібно проводити так звані етапи динамічної атестації під час створення або модернізації цих систем. Основна ідея такої атестації полягає в тому, що тестовий об'єкт розміщується на динамічний стенд-імітатор для відтворення рухів рухомого об'єкта в заданих умовах. Збурений рух об'єкта, що характеризується сигналами, являє собою багатовимірний стохастичний процес з відомими динамічними характеристиками, отриманими в результаті тестування прототипів. На основі результатів експерименту ідентифікуються моделі динаміки об'єкту, включаючи матриці спектральних щільностей неконтрольованих збурювань, які впливають на продукт при його роботі в динамічних умовах, аналогічних тим, що імітуються на стенді. Враховуючи факт, що океанське хвилювання характеризується еліптичним циклічним рухом водяних частинок і океан являє собою потужний елемент, на динаміку якого наявність навіть великого корабля майже не впливає, і те, що частотний діапазон каналів діючого стенду приблизно 1 Гц, значно вищий за основну частоту океанського хвилювання, не потрібно змінювати існуючу структуру управління стендом для імітації "коливань" корабля. При проведенні структурної ідентифікації об'єкту дослідження та його частин, з урахуванням центрованих випадкових сигналів "вхід-вихід", необхідно виконати наступні кроки: реєстрація зазначених сигналів, первинна обробка зареєстрованих сигналів та складання спектральних і взаємних спектральних щільностей, а також апроксимація отриманих графічних залежностей. Після первинної обробки вхідних і вихідних сигналів та відповідної апроксимації отриманих графічних залежностей формуються спектральні і взаємні спектральні щільності вектора вихідних сигналів каналу крену трьохступеневого стенда-імітатора кутових рухів Об’єкт дослідження – Багатовимірний динамічний стенд-імітатор кутових положень. Предмет дослідження – обробка та апроксимація сигналів. Мета роботи – Розібрати які є види стендів-імітаторів, чим вони відрізняються від симуляторів, розібрати види методів наближення функцій. Провести первинну обробку даних напівнатурного моделювання багатовимірного стенда-імітатора за допомогою методу узагальнених логарифмічних характеристик. Методи дослідження – метод узагальнених логарифмічних характеристик.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од " Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету". Керівник роботи: старший викладач кафедри аерокосмічних систем управління Єрмолаєва Ольга Вікторівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62928
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аерокосмічних систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_151_2023_Дубчак_Богдан_Мстиславович.pdfкваліфікаційна робота з пояснювальною запискою925.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.