Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62536
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАфанас’єва, Інна Іванівна-
dc.contributor.authorКозько, Анна Володимирівна-
dc.date.accessioned2024-03-07T12:27:18Z-
dc.date.available2024-03-07T12:27:18Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.citationАфанас’єва І.І., Козько А.В. Розподіл прибутку акціонерних товариств: національний та міжнародний досвіді // Матеріали XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінанси, облік та оподаткування: теорія і практика». – К.: НАУ, 2023. – С.9-11.uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62536-
dc.description1. Про акціонерні товариства : Закон України від 27.07.2022 № 2465-ІХ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83#Text (дата звернення: 15.11.2023). 2. Василенко В.П. Теоретичні аспекти формування дивідендної політики підприємств України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 18(1). С. 79-85. 3. Меренкова Л.О. Типи дивідендної політики підприємства та їх особливості. Ефективна економіка. 2016. № 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5328 (дата звернення: 15.11.2023). 4. Financial, accounting and analytical information and audit in the system of state and corporate. management: Scientific monograph. Еdited by Serhii Smerichevskyi, Tetiana Kosova. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. Антипенко Н., Рибак О., Куцев О. Фінансово - аналітична та бухгалтерська безпека страхування в ризик - орієнтованому середовищі p. 267-285. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-268-5-13. З грифом «Рекомендовано Вченою радою НАУ». Протокол № 1 від 25.01.2023uk_UA
dc.description.abstractАкціонерні товариства функціонують задля основної мети – отримання прибутку, що є ключовим стимулом для діяльності зазначених суб’єктів господарювання. Доведено, що розподіл прибутку є стратегічно важливим процесом, оскільки він впливає на відносини між учасниками та діяльність товариства. Розглянуто національні та міжнародні особливості розподілу прибутку в акціонерних товариствах.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectприбутокuk_UA
dc.subjectакціонерне товариствоuk_UA
dc.subjectдивідентна політикаuk_UA
dc.subjectакціїuk_UA
dc.subjectкапіталuk_UA
dc.subjectприбутокuk_UA
dc.titleРозподіл прибутку акціонерних товариств: національний та міжнародний досвідuk_UA
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9 Афанас’єва,Козько.pdfТези1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.