Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62275
Title: Оцінка впливу важких металів на екологічний стан ґрунту на території авіапідприємств
Authors: Щиголь, Олександр Сергійович
Keywords: кваліфікаційна робота
навколишнє середовище
важкі метали
грунти
нафтопродукти
екологічна безпека
ризики
Issue Date: Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Щиголь О.С. Оцінка впливу важких металів на екологічний стан ґрунту на території авіапідприємств. – Кваліфікаційна (дипломна) робота випускника освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 73 с.
Abstract: Робота присвячена вивченню впливу аеропорту на рівень екологічної безпеки ґрунтів на території прилеглої до аеропорту. Предметом дослідження був ґрунт на території, розташованій поблизу аеропорту. Мета роботи полягає в проведені оцінки рівня забруднення важкими металами на території авіапідприємства. Методи дослідження – статистичний, монографічний, експериментальний методи. В даній кваліфікаційній роботі визначено рівень впливу важких металів на екологічний стан ґрунту на території авіапідприємств. Визначено певні екологічні ризики.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: к.т.н., доцент, Черняк Лариса Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62275
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська Щиголь.pdfКваліфікаційна_робота1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.