Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62230
Title: Технологія оцінки якості даних в OLAP системах
Authors: Рунов, Андрій Олексійович
Keywords: дипломна робота
тестування
модель даних
база даних
звіт
аналітична система
аналітична система
транзакційна система
ERP
OLAP
Issue Date: 31-Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Рунов А.О. Технологія оцінки якості даних в OLAP системах. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності «Комп’ютерні науки», «Інформаційні управляючі системи та технології». - Київ, 2023. – 92 с.
Abstract: Найбільше зростання інтересу до напрямку тестування припало на 1990-ті роки i розпочалося y Сполучених Штатах Америки. Стрімкий розвиток автоматизованих систем розробки програмного забезпечення та мережевих технологій призвів до зростання ринку виробництва програмного забезпечення та перегляду питання забезпечення якості та надійності створюваних програм. Конкуренція між виробниками програмного забезпечення, що стрімко посилювалася, вимагала особливої уваги до якості створюваних продуктів, оскільки y споживача з’явився вибір: чимало компаній пропонували свої продукти i послуги за цілком прийнятними цінами, a тому можна було звернутися до тих, хто розробить програму не тільки швидко й дешево, але також якісно. Ситуація ускладнювалася ще й тим, що комп’ютеризації піддаються практично всі сфери людського життя. І питання якості програмного забезпечення стає все більш актуальним: сьогодні це вже не просто питання зручності роботи з конкретною програмою. Сьогодні програмне забезпечення керує обладнанням y лікарнях, системами управління в аеропортах, ядерними реакторами, космічними кораблями i т.д. Усвідомлюючи, що забезпечення якості програмного забезпечення, яке вони розробляють, є реальним способом перевершити конкурентів, багато компаній по всьому світу інвестують все більше коштів y забезпечення якості своїх продуктів, створюючи власні команди та відділи тестування або віддаючи тестування своїх продуктів на аутсорсинг зовнішнім організаціям. Великі компанії, які піклуються про свою репутацію i хочуть бути сертифікованими на найвищому рівні СММІ (Capability Maturity Model Integration), створюють власні системи управління якістю, спрямовані на постійне вдосконалення своїх виробничих процесів i безперервне поліпшення якості програмного забезпечення. Нині тестування стало обов’язковою частиною процесу розробки програмного забезпечення. Його мета – виявити та усунути якомога більше помилок. Результатом такої діяльності є підвищення якості програмного забезпечення за всіма його 9 характеристиками. Існуючі методи тестування програмного забезпечення не дозволяють однозначно i повністю усунути всі дефекти i помилки та встановити коректність програмного продукту. Тому всі існуючі методи тестування працюють в рамках формального процесу перевірки програмного продукту, що розробляється. Такий формальний процес тестування або верифікації може довести, що з точки зору використовуваного методу дефекти відсутні. Іншими словами, не існує способу визначити або гарантувати відсутність дефектів y програмному забезпеченні, беручи до уваги людський фактор, присутній на всіх етапах життєвого циклу програмного забезпечення. Існує багато підходів до вирішення проблеми тестування та верифікації програмного забезпечення, але ефективне тестування складних програмних продуктів – це надзвичайно творчий процес, який не зводиться до дотримання або створення суворих i чітких процедур. Кінцевою метою будь-якого процесу тестування є забезпечення досягнення сукупної концепції якості з урахуванням ycix або найбільш важливих елементів y конкретному випадку. Тестування програмного забезпечення – це спроба визначити, чи працює програма так, як очікується. Як правило, жодне тестування не може дати стовідсоткової гарантії того, що програма працюватиме в майбутньому. Метою тестування програмного забезпечення є зниження витрат на розробку шляхом раннього виявлення дефектів.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету» Керівник проекту: доцент, кандидат технічних наук, Моденов Юрій Борисович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62230
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФКНТ_2023_122_Рунов А.О..pdfДипломна робота магістра2.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.