Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61055
Title: Освітньо-професійна програма "Міжнародний бізнес" першого (бакалаврського) рівня освіти
Other Titles: Educational and professional program "International Business" of the first (bachelor's) level of education
Authors: Сидоренко, Катерина Вікторівна
Sydorenko, Kateryna
Keywords: міжнародні економічні відносини
міжнародний бізнес
міжнародний авіаційний бізнес
світова економіка
international economic relations
international business
international aviation business
global economy
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Теоретичний зміст предметної області – економіка світогосподарських зв’язків з її закономірностями формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної економічної діяльності, міжнародного поділу праці й інституціонального механізму регулювання, закономірності та принципи функціонування і еволюції сучасного світового господарства в процесі трансформації міжнародних економічних відносин та міжнародного економічного cпівробітництва.
The theoretical content of the subject area is the economics of world economic relations with its laws of formation and development of social reproductive processes in their interconnection and interdependence on the basis of international economic activity, international division of labor and institutional mechanism of regulation, laws and principles of functioning and evolution of the modern world economy in the process of transformation of international economic relations and international economic cooperation.
Description: Освітньо-професійна програма "Міжнародний бізнес" першого (бакалаврського) рівня освіти
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61055
Appears in Collections:Освітньо-професійні програми кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОПП_МБ_редакція 2021_зі змінами_#295_од_31.08.2022.pdf8.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.