Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61051
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКлопот, Аліна-
dc.contributor.authorKlopot, Alina-
dc.date.accessioned2023-10-03T11:26:43Z-
dc.date.available2023-10-03T11:26:43Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61051-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. № 311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.е.н., доцент Чайка Наталя Григорівнаuk_UA
dc.description.abstractОбсяг мультимодальних перевезень у світі з кожним роком динамічно зростає. Таким чином, глобальний обсяг контейнерних інтермодальних перевезень зростає із сукупними річними темпами зростання понад 6%, причому понад 55% світового обсягу сухих вантажів перевозиться в контейнерах і 50% усіх обсягів сухих вантажів відвантажується в контейнерах. Багато європейських країн придивляються до розвитку мультимодальних вантажних перевезень. Його розвиток відбувається особливо швидкими темпами через неухильне зростання інтеграції. Примітно, що середній рівень контейнеризації у Євросоюзі становить 45%. На сьогоднішній день транспортна система України є менш конкурентоспроможною через низький рівень розвитку транспортно логістичної інфраструктури для забезпечення мультимодальних перевезень адекватних обсягів, що перешкоджає виходу української продукції на світовий транспортний ринок. Зокрема, відсутність мультимодальних транспортних терміналів, повне регулювання та правове регулювання мультимодальних перевезень, достатня державна підтримка мультимодальних перевезень, розвиток об'єктів транспортно-логістичної інфраструктури, існуючий ринок залізничних контейнерних перевезень, сприятливе інвестиційне середовище у розвиток мультимодальних перевезень.uk_UA
dc.description.abstractThe volume of multimodal transportation in the world is growing dynamically every year is growing Thus, the global volume of intermodal containers of transportation is growing with a cumulative annual growth rate of more than 6%, and more than 55% of the world volume of dry cargo is transported in containers and 50% of all volumes of dry cargo are shipped to containers Many European countries are watching the development multimodal cargo transportation. Its development is taking place especially at a rapid pace due to the steady growth of integration. It is noteworthy that the average level of containerization in the European Union is 45%. Today, the transport system of Ukraine is less competitive due to the low level of development of transport and logistics infrastructure to ensure multimodal transportation adequate volumes, which prevents the exit of Ukrainian products to world transport market. In particular, the lack of multimodal transport terminals, full regulation and legal regulation multimodal transportation, sufficient state support multimodal transportation, development of transport and logistics facilities infrastructure, the existing rail container transport market, favorable investment environment for the development of multimodal transportationuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectрозробкаuk_UA
dc.subjectсистемаuk_UA
dc.subjectперевезенняuk_UA
dc.subjectвантажuk_UA
dc.subjectdevelopmentuk_UA
dc.subjectcargouk_UA
dc.subjecttransportationuk_UA
dc.subjectsystemuk_UA
dc.subjectqualifying workuk_UA
dc.subjectкваліфікаційна роботаuk_UA
dc.titleРозробка системи мультимодальних перевезеньuk_UA
dc.title.alternativeDevelopment of a system of multimodal transportationuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Клопот_МТ - 203 М.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.