Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61045
Title: Освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини" першого (бакалаврського) рівня освіти
Other Titles: Educational and professional program "International Economic Relations" of the first (bachelor's) level of education
Authors: Ричка, Марина Анатоліївна
Rychka, Maryna
Keywords: міжнародні економічні відносини
міжнародний бізнес
глобалізація світового господарства
міжнародні інвестиції
international economic relations
international business
globalization of the world economy
international investments
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Теоретичний зміст предметної області - економіка світогосподарських зв’язків з її закономірностями формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної економічної діяльності, міжнародного поділу праці та інституціонального механізму регулювання в процесі трансформації міжнародних економічних відносин та міжнародного економічного співробітництва.
The theoretical content of the subject area is the economics of world economic relations with its laws of formation and development of social reproductive processes in their interconnection and interdependence on the basis of international economic activity, international division of labor and institutional mechanism of regulation in the process of transformation of international economic relations and international economic cooperation.
Description: Освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини" першого (бакалаврського) рівня освіти
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61045
Appears in Collections:Освітньо-професійні програми кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОПП Міжнародні економічні відносини_Бакалавр.pdf798 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.