Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60838
Title: Система забезпечення якості архітектури програм.
Authors: Захарченко, Олександр Іванович
Keywords: дипломна робота
програмна архітектура
програмний продукт
якість
програмна система
стандарт ISO/IEC 42010
стандарт ISO\IEC 25010
вимоги якості
методи проектування
Issue Date: 5-Jul-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Захарченко О.І. Система забезпечення якості архітектури програм. - Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності “Комп’ютерні науки”, «Інформаційні управляючі системи та технології».- Київ, 2023. – 75 с.
Abstract: У сфері розробки програмного забезпечення, що стрімко розвивається, забезпечення якості архітектури програм набуває першочергового значення. Добре спроектована та надійна архітектура слугує основою для програмного продукту, впливаючи на його функціональність, продуктивність, ремонтопридатність та загальний успіх. Для задоволення цієї потреби необхідна розробка системи забезпечення якості програмної архітектури. Впровадження системи забезпечення якості ПА є важливими для забезпечення високої якості програмних архітектур. Дотримуючись галузевих стандартів, визначаючи та оцінюючи вимоги до якості та використовуючи ефективні методології оцінки, команди розробників програмного забезпечення можуть створювати архітектури, які є надійними, масштабованими, підтримуваними та узгодженими з очікуваннями зацікавлених сторін. Ця робота зосереджена на розробці комплексної системи забезпечення якості програмної архітектури. Основна мета - запропонувати та впровадити ефективну систему, яка гарантує дотримання галузевих стандартів, оцінює якість архітектури програмного забезпечення та забезпечує впевненість у тому, що архітектурні проекти відповідають бажаним критеріям. Впровадивши таку систему, команди розробників програмного забезпечення зможуть підвищити надійність, ефективність та зручність обслуговування своїх продуктів. Система забезпечення якості програмної архітектури відіграє вирішальну роль у забезпеченні якості та ефективності програмних архітектур. Вона охоплює процеси, методології та інструменти для підтримки розробки та високоякісних архітектур. Система повинна включати оцінку якості архітектури за заздалегідь визначеними критеріями, перевірку відповідності стандартам і правилам, управління архітектурними ризиками, оптимізацію та вдосконалення архітектури, документування та передачу архітектурних рішень, а також сприяння постійному вдосконаленню архітектурних практик. Дана робота складається з трьох розділів. Перший розділ присвячено фундаментальним аспектам архітектури програмного продукту. У ньому досліджується визначення архітектури та різні методи представлення архітектурних проектів. Обговорюється важливість дотримання стандартизованих підходів, таких як стандарт ISO/IEC 42010, який забезпечує основу для фіксації, документування та передачі архітектурних проектів. У другому розділі розглядається поняття якості архітектури програмного забезпечення. Підкреслюється важливість визначення чітких вимог до якості програмних продуктів і наголошується на ролі зручності та простоти використання у досягненні задоволеності клієнтів. Стандарт ISO/IEC 25010 слугує орієнтиром для встановлення вимог до якості та оцінки відповідності архітектури програмного забезпечення цим вимогам. Основна увага в цій роботі зосереджена у третьому розділі, де представлена запропонована система забезпечення якості архітектури.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" Керівник проекту: доцент, кандидат технічних наук, Харченко Олександр Григорович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60838
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютерних інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФКНТ_2023_122_Захарченко О.І..pdfДипломна робота бакалавра3.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.