Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60419
Title: Одержання та застосування бензинів із спиртовмісними компонентами
Authors: Хвалько, Ірина Іванівна
Keywords: дипломна робота
спиртовмісний бензин
метанол
етанол
двигун внутрішнього згоряння
октанове число
бензин
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Хвалько І.І. Одержання та застосування бензинів із спиртовмісними компонентами. - Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності "Хімічні технології та інженерія". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2023. - 57с.
Abstract: Робота присвячена вивченню процесу одержання і застосування бензинів з спиртовмісними компонентами. Встановлено, що додавання спирту, такого як етанол або метанол, до бензину може підвищити ефективність корисної дії двигуна та знизити викиди оксидів азоту. Однак, виявлено також негативні ефекти, зокрема збільшення викидів альдегідів та вуглеводнів, а також проблеми з безпекою та холодним попуском. Досліджено вплив різних співвідношень спирту і бензину на показники роботи двигуна. Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення процесу виготовлення та використання спиртовмісних бензинів із забезпеченням підвищення екологічної ефективності автомобільних двигунів.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник: доцент, к.т.н., Єфименко Валерій Володимирович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60419
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ХП_Б_ Хвалько Ірина Іванівна.pdfКваліфікаційна робота892.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.