Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59620
Title: Деякі питання здійснення податкового контролю як різновиду фінансового контролю
Authors: Сохар, В.В.
Keywords: податкова система
податковий контроль
фінансовий контроль
платники податків
Issue Date: 18-May-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Сохар В.В. Деякі питання здійснення податкового контролю як різновиду фінансового контролю // Матеріали VІ Міжнародного молодіжного наукового юридичного форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 18 травня 2023 р.] – Cт. 179-181;
Abstract: Податкова система в кожній країні є однією з найважливіших основ економічної політики. Вона забезпечує фінансову базу держави та виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Для належного функціонування такої системи здійснюється податковий контроль, що виступає різновидом фінансового контролю. Він є необхідною умовою існування ефективної податкової системи, оскільки як з практичної, так і з наукової точок зору в своїй основі представляє собою особливе значення для реалізації соціально-економічної політики держави у зв’язку з тим, що на 85,3% дохідна частина бюджету України формується за рахунок податкових надходжень.
Description: 1. Самсонова К.В., Насипайко Д.С. Податковий контроль в Україні: особливості та шляхи вдосконалення. Наукові записки. 2012. Вип. 12, част. І. С. 80-83. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/84825035.pdf. 2. Пухальський В. Теоретичні аспекти податкового контролю. Молодий вчений. 2022. № 1(101). С. 32-36. URL: https://doi.org/10.32839/2304-5809/ 2022- 1-101-7 3. Єна Р.О. про податковий контроль як різновид спеціального державного контролю. Право і суспільство. 2012. № 2. С. 114-117. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/2_2012/26.pdf. 4. Податковий кодекс України від 02 груд. 2010 р. № 2755-VI: станом на 28 квіт. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Tex
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59620
ISBN: 978-966-8126-89-5
Appears in Collections:Наукові публікації студентів кафедри конституційного і адміністративного праваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.