Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58715
Title: Стратегічні і тактичні рішення в управлінні підприємством при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Other Titles: Strategic and tactical decisions in the management of the enterprise in the implementation of foreign economic activity
Authors: Баходірова, Махлійохон
Bakhodirova, Mahliyokhon
Keywords: управління
management
підприємство
enterprise
фінансова стійкість
financial stability
стратегічні рішення
strategic decisions
тактичні рішення
tactical decisions
дипломна робота
graduate work
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Вирішення актуальних проблем стабілізації національної економіки та забезпечення соціального розвитку суспільства можливе лише на основі позитивних змін, особливо щодо зміцнення фінансового становища суб’єктів господарювання. Ефективність діяльності вітчизняних компаній залежить від їхнього вміння орієнтуватися у вирі ринкових відносин. Зберегти позиції в ринковій економіці можливо лише завдяки ефективному фінансовому менеджменту. Його основна функція - об'єктивний фінансовий аналіз, прогнози та бізнес-моделі. У сучасній економіці загальновідомо, що елемент ефективного управління фінансами є важливим у сучасному діловому світі.
Solving current stabilization problems national economy and ensuring social development of society possible only on the basis of positive changes, especially regarding strengthening of financial positions of business entities. The effectiveness of domestic activities of companies depends on their ability to navigate the maelstrom of market relations. Maintaining a position in the market economy is possible only thanks to effective financial management. Its main function is objective financial analysis, forecasts and business models. In the modern economy, it is common knowledge that the element of effective financial management is important in modern business the world
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Кириленко Оксана Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58715
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БАХОДИРОВА+.pdfдипломна робота1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.