Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57864
Title: Image depth detection system
Other Titles: Система визначення глибини зображення
Authors: Sych, Oleksiy
Сич, Олексій Сергійович
Keywords: master’s thesis
stereo vision
disparity map
depth map
calibration
filtering methods
rectification
3D scene
дипломна робота
стерео зір
карта розрізності
карта глибини
калібрування
методи фільтраці
ректифікація
3D сцена
Issue Date: 23-Nov-2022
Publisher: National Aviation University
Abstract: In today's world, there is often a question about creating a model to solve a certain problem in such a way that it performs its intended task properly and does not have a large cost. This is what almost every developer of the project wants at the production stage. Thus, the work consists in improving and acquiring better accuracy of the image depth detection system. For this, was modified and improved, namely, the main design of the model was changed and the quality of the image was improved, thanks to various methods of image filtering. Unlike the previous model, this project investigates the effect and quality of the 3D scene construction in the image, not the streaming video, under different weather conditions and at different observation points, which makes it possible to feel in more detail the impact of various phenomena on the model itself during operation and improve accuracy due to considering a single pair of images rather than a stream of large numbers at a specific frequency. The design consists of two cameras, which were selected from the principle of price-quality, and a box to fix and protect the model itself, thus forming protection from the environment in various conditions of use. The design is connected to a computer that performs the software part, which consists in creating a stereo pair – artificial adjustment of cameras, image analysis at the initial stage and after filtering, which as a result gives an opportunity to see the difference in the accuracy of constructing a 3D image, which can be used for various goals, for example to find out the size or distance to the target object.
У сучасному світі часто постає питання про створення моделі вирішення певної задачі таким чином, щоб вона якісно виконувала поставлене завдання і не мала великих витрат. Це те, чого хоче практично кожен розробник проекту на етапі виробництва. Таким чином, робота полягає в удосконаленні та підвищенні точності системи визначення глибини зображення. Для цього виготовлена модель була модифікована та вдосконалена, а саме змінено основну конструкцію моделі та покращено якість зображення, завдяки різним методам фільтрації зображення. На відміну від попередньої моделі, цей проект досліджує ефект і якість побудови 3D-сцени в зображенні, а не в потоковому відео, за різних погодних умов і в різних точках спостереження, що дає можливість більш детально відчути вплив різних явищ. на самій моделі під час роботи та підвищити точність за рахунок розгляду однієї пари зображень, а не потоку великих чисел із певною частотою. Конструкція складається з двох камер, підібраних за принципом ціна-якість, і коробки для кріплення і захисту самої моделі, формуючи таким чином захист від зовнішнього середовища в різних умовах використання. Конструкція підключена до комп’ютера, який виконує програмну частину, яка полягає у створенні стереопари – штучне налаштування камер, аналіз зображення на початковому етапі та після фільтрації, що в результаті дає можливість побачити різницю в точності. побудови тривимірного зображення, яке можна використовувати для різних цілей, наприклад, щоб дізнатися розмір або відстань до цільового об'єкта.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник роботи: к. т. н., ст. викл. кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Василенко Микола Павлович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57864
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
225_SYCH_O_S_MASTERS_WORK.pdfдипломна робота з пояснювальною запискою12.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.