Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57695
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДядченко, Владислав Ігорович-
dc.contributor.authorDiadchenko, Vladyslav-
dc.date.accessioned2023-01-24T11:18:02Z-
dc.date.available2023-01-24T11:18:02Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationДядченко В.І. Формування ігрового простору засобами дизайну. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 68 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57695-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: д. мист., проф. Романенкова Юлія Вікторівнаuk_UA
dc.description.abstractУ сучасному дизайні постійно прискорюються технічні та соціокультурні зміни. Якщо колись у всіх видах промислового, графічного та навколишнього середовища дизайн вважався базовим, то зараз став здаватися справою минулого. Що особливо характерно для нового покоління дизайнерів, які відкрили дизайнерські можливості т. зв. цифрової ери. Адже до попередніх ста років т. зв. аналогової ери зміни в навколишньому середовищі відбувалися безпосередньо на основі природних органів чуття людини (зір, слух, нюх, дотик, тактильні відчуття), а потім почали кодуватися і повертатися майже в опосередкованому вигляді. На перший погляд, дизайнерам працювати стало набагато легше, ніж раніше. Завдання архітекторів і проектувальників багато в чому схожі – вони організовують простір відповідно до початкового призначення і в рамках існуючих обмежень. Однак деталі їхньої роботи сильно відрізняються. Якщо розробник рівнів повинен спочатку врахувати досвід гравця і застосування механік, архітектор працює з багатьма факторами: фізичними властивостями матеріалів, бюджетними обмеженнями та наявним простором тощо. Термін геймдизайн часто використовується у неправильному значенні. І програмування, і арт є важливими напрямками роботи геймдизанера, геймдизайн є самодостатнім видом мистецтва, в арсеналі якого багато сучасних методів проектування. Але теоретичне підґрунтя створення ігор, роль дизайну при їх формуванні, використання сучасних методів проектування, навіть варіанти трактування геймдизайну на сьогодні ще підлягають осмисленню та узагальненню на теоретичному рівні. Ось ці базові принципи геймдизайну ми і розглядаємо — саму есенцію дизайну. Не дивно, що багато найбільших геймдизайнерів сучасності починали з нецифрових ігор, а деякі й досі використовують прототипування на папері для сучасних проектів.uk_UA
dc.description.abstractTechnical and socio-cultural changes are constantly accelerating in modern design. If once in all types of industrial, graphic and environmental design was considered basic, now it began to seem like a thing of the past. What is especially characteristic of the new generation of designers who have discovered the design possibilities of the so-called digital era. After all, until the previous hundred years, the so-called in the analog era, changes in the environment occurred directly on the basis of the natural human senses (sight, hearing, smell, touch, tactile sensations), and then began to be coded and returned almost indirectly. At first glance, it has become much easier for designers to work than before. The tasks of architects and designers are similar in many respects – they organize the space according to the original purpose and within the existing restrictions. However, the details of their work differ greatly. While the level designer must first consider the player's experience and the application of mechanics, the architect works with many factors: the physical properties of materials, budget constraints and available space, etc. The term game design is often misused. Both programming and art are important areas of a game designer's work, game design is a self-sufficient form of art that has many modern design methods in its arsenal. But the theoretical basis of creating games, the role of design in their formation, the use of modern design methods, even options for interpreting game design are still subject to understanding and generalization at the theoretical level. These are the basic principles of game design that we are considering - the very essence of design. Not surprisingly, many of today's greatest game designers began with non-digital games, and some still use paper prototyping for modern projects.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectдипломна роботаuk_UA
dc.subjectмагістерська роботаuk_UA
dc.subjectдизайн інтер’єруuk_UA
dc.subjectпроектуванняuk_UA
dc.subjectдизайн гриuk_UA
dc.subjectколірuk_UA
dc.subjectосвітленняuk_UA
dc.subjectрозробка гриuk_UA
dc.subjectдизайн рівнівuk_UA
dc.subjectплатформиuk_UA
dc.subjectinterior designuk_UA
dc.subjectdesignuk_UA
dc.subjectgraduate workuk_UA
dc.subjectmaster thesisuk_UA
dc.subjectgame designuk_UA
dc.subjectcoloruk_UA
dc.subjectlightinguk_UA
dc.subjectgame developmentuk_UA
dc.subjectlevel designuk_UA
dc.subjectplatformsuk_UA
dc.titleФормування ігрового простору засобами дизайнуuk_UA
dc.title.alternativeFormation of the game space by means of designuk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри дизайну інтер'єру

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дядченко1.pdfПояснювальна записка4.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.