Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57693
Title: Специфіка перекладу англомовних статей мережевої енциклопедії «Вікіпедія» українською мовою
Authors: Волянюк, Іванна Юріївна
Keywords: дипломна робота
електронний гіпертекст
перекладацькі стратегії
перекладацькі засоби
перекладознавчий аспект
мережева енциклопедія
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Волянюк І.Ю. Специфіка перекладу англомовних статей мережевої енциклопедії «Вікіпедія» українською мовою. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Філологія", ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". – К.: НАУ. – 109 с.
Abstract: Популярність терміну гіпертекст і, як наслідок, розмитість, невизначеність його сенсу слід, з погляду, слід пояснювати двома чинниками: все зростаюче значення комп'ютерних технологій у сьогоднішньому світі. З появою та глобальним розповсюдженням персональних комп'ютерів, їх мережним об'єднанням електронний гіпертекст став невід'ємною частиною повсякденності, а самі комп'ютерні технології, Інтернет істотно впливають на сучасну свідомість. Електронна Вікіпедія має певні функції; вона розрахована на широке коло читачів, отже, виконує комунікативну функцію. Комунікативним завданням енциклопедичного тексту є передача достовірних відомостей про предмет, явище чи особу, про які читач (реципієнт) або нічого не знає або знає замало. Причому ці відомості неповні не тільки на момент читання, а взагалі на сьогодняшній день, і навіть на час написання та публікації. Також відсутнє правило, що змусило б перекладача не вносити свої доповнення або скорочувати чи збільшувати текст.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: доцент, к. філол. н., Струк Ірина Василівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57693
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Волянюк.pdf2.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.