Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57689
Title: Комунікативні практики політико-дипломатичних стосунків України з англомовними країнами в аспекті перекладу (на матеріалі текстів дипломатичних документів та політичних промов)
Authors: Ваврищук, Юлія Олександрівна
Keywords: дипломна робота
політико-дипломатичний дискурс
комунікативні практики
перекладацький аспест
стратегії адаптації
дипломатично-правові документи
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ваврищук Ю.О. Комунікативні практики політико-дипломатичних стосунків України з англомовними країнами в аспекті перекладу (на матеріалі текстів дипломатичних документів та політичних промов). – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Філологія", ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". – К.: НАУ. – 98 с.
Abstract: Комунікація, яка має місце на міжнародному рівні в сфері дипломатії та політичних відносин за весь час свого існування зазнавала постійних змін, еволюціонувавши до специфічного виду мовлення, з чіткими ознаками та характеристиками, формуючи власний стиль і терміносистему. Розглядаючи питання формування дипломатичного дискурсу необхідно зазначити наступне. Починаючи з античних часів, можна простежити, як давні народи створювали союзи, вибудовували ділові відносини, шукали співпраці, вирішували конфлікти. Ключовим елементом в цьому були перемовини, зокрема особа, яка володіла вміннями домовлятися та ораторськими здібностями, тобто виконувала роль дипломата. Такі дипломати наділялись особливим статусом та правами відповідно до поставлених завдань для розвитку міжсоюзних відносин та налагодження співпраці. Таким чином, почали здійснюватися перші дипломатичні місії, а разом з тим і виникали проблемні питання пов’язані з ними та їх представниками. Наприклад, статус представників дипломатичних місій, свобода перетину кордонів, протокол поведінки, представницькі зобов’язання. Водночас, паралельно починають формуватися і перші дипломатичні протоколи поведінки: прийом делегацій, правила дипломатичних зустрічей, ритуальні дії тощо, що також вимагало і словесного закріплення. Недарма зазначають, що «дипломатія починає говорити мовою, яка лише на перший погляд є «марною, даремною та порожньою», а насправді – «метафоричною та символічною» (un linguaggio apparetemente futile e vacuo, in realtà traslato e simbolico»).
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: доцент, к. філол. н., Плетенецька Юлія Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57689
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ваврищук.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.