Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57683
Title: Стратегія розвитку ТОВ БАКМЕД
Other Titles: Development strategy TOV BAKMED
Authors: Литвинюк, Діана Геннадіївна
Litvinyuk, Diana Gennadievna
Keywords: стратегічне управління
strategic management
програми стратегічного розвитку
strategic development program
дипломна робота
graduate work
реалізація стратегії підприємства
implementation of business strategy
стратегія інновацій
innovation strategy
стратегія масштабування
scaling strategy
Issue Date: 25-Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дипломна робота присвячена дослідженню стратегії розвитку підприємства ТОВ БАКМЕД, розглядається сутність та види стратегій розвитку підприємства, проведено стратегічний аналіз який є передумовою формування стратегії розвитку підприємства, визначено особливості формування розвитку стратегії підприємства, му розділі розглянуто фінансово-економічний та стратегічний аналіз діяльності ТОВ БАКМЕД, проведено аналіз показників ділової активності та фінансової стійкості, здійснено аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища, складено профіль підприємства та проведено оцінку конкурентоспроможності підприємства, стратегію розвитку підприємства та етапи її реалізації, проведено оцінку стратегічного потенціалу та економічного ефекту від реалізації стратегії ТОВ БАКМЕД.
The thesis is devoted to the study of the enterprise development strategy of BAKMED LLC, the essence and types of enterprise development strategies are considered, a strategic analysis is carried out, which is a prerequisite for the formation of an enterprise development strategy, the peculiarities of the formation of an enterprise strategy are determined, the financial, economic and strategic analysis of the activity of the LLC is considered in the second section. BAKMED", an analysis of indicators of business activity and financial stability was carried out, an analysis of the internal and external environment was carried out, an enterprise profile was drawn up and an assessment of the enterprise's competitiveness, an enterprise development strategy and its implementation stages was carried out, an assessment of the strategic potential and economic effect of the implementation of the strategy of BAKMED LLC was carried out .
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Новак Валентина Олексіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57683
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2022_073_Литвинюк Д. Г..pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.