Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57682
Назва: Удосконалення діяльності ТОВ ЄВРОПРОЕКТ УКРАЇНА ЛТД в сучасних умовах господарювання
Інші назви: Improving the activities of TOV EUROPROEKT UKRAINE LTD in today’s minds of the Lord
Автори: Бідюк, Назар Андрійович
Bidyuk, Nazar Andriyovich
Ключові слова: дипломна робота
graduate work
ефективність
efficiency
економічна ефективність
economic efficiency
ефективність виробництва
efficiency
ефективність бізнесу
business efficiency
соціальна ефективність
social efficiency
Дата публікації: 2022
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота присвячена дослідженнюю теоретико-методичних аспектів визначення ефективності діяльності підприємства та обґрунтуванні прикладних заходів щодо її підвищення для ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ УКРАЇНА ЛТД".В умовах ринкової економіки підприємство не здатне забезпечити своє функціонування на ринку, якщо воно не є ефективним та рентабельним. Виходячи із цього необхідно уточнити сутнісну інтерпретацію категорії «економічна ефективність» та форм її прояву, ґрунтовного дослідження взаємозв’язку даного поняття з категоріє «продуктивність» і «результативність» та «рентабельність», а також визначення та більш ґрунтовного визначення видів останньої. Вагомого значення набувають також проблемні питання обрання універсального критерію результативності діяльності підприємства, на який орієнтується менеджмент для оперативного та тактичного прийняття управлінських рішень і забезпечення при цьому задоволення потреб зацікавлених сторін підприємства. Постійні зміни, що відбуваються в економіці країни, диктують необхідність якісно нових поглядів на встановлення мети та цілей, економічну поведінку та підходи до оцінювання діяльності підприємств.
The thesis is devoted to researching the theoretical and methodological aspects of determining the effectiveness of the company's activity and substantiating applied measures to improve it for EUROPROJECT UKRAINE LTD. In the conditions of a market economy, the company is not able to ensure its functioning on the market if it is not efficient and profitable. Based on this, it is necessary to clarify the essential interpretation of the category "economic efficiency" and the forms of its manifestation, a thorough study of the relationship of this concept with the categories "productivity" and "effectiveness" and "profitability", as well as the definition and more thorough definition of the types of the latter. The problematic issue of choosing a universal criterion for the effectiveness of the enterprise's activity, on which the management is oriented for operational and tactical decision-making and at the same time ensuring the satisfaction of the needs of the interested parties of the enterprise, also acquires significant importance. Constant changes taking place in the country's economy dictate the need for qualitatively new views on setting goals and objectives, economic behavior and approaches to evaluating the activities of enterprises.
Опис: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Новак Валентина Олексіївна
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57682
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ФТМЛ_2022_073_Бідюк Н.А.pdfдипломна робота1.36 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.