Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57681
Title: Educational and methodical complex of discipline "HR management"
Other Titles: Навчально-методичний комплекс дисципліни «HR-Менеджмент»
Authors: Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Миколаївна
Keywords: HR менеджмент
управління людськими ресурсами
labor relations
трудові відносини
human capital
людський капітал
strategic personnel management
стратегічне управління персоналом
personnel policy
кадрова політика
personnel strategy
кадрова стратегія
Issue Date: 2022
Publisher: National Aviation University
Abstract: This academic discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in social and behavioral sciences. The purpose of studying the discipline is for students to learn the essence and features of personnel management; laying the foundation of knowledge of theoretical and methodological aspects and skills of practical application of techniques and methods of personnel management in the field of personnel strategy formation, planning, development of evaluation and motivation and stimulation of personnel, regulation of labor activity; establishment of social partnership in the organization; determining the effectiveness of personnel management; regulation of the personnel management system in conditions of crisis of the organization.
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в соціальних та поведінкових наук. Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами сутності й особливостей управління персоналом; закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів управління персоналом у сфері формування кадрової стратегії, планування, розвитку оцінювання та мотивації і стимулювання персоналу, регулювання трудової діяльності; налагодження соціального партнерства в організації; визначення ефективності управління персоналом; регулювання системи управління персоналом в умовах кризи організації.
Description: 073 «Менеджмент»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57681
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_HRM_Т.pdfтести182.83 kBAdobe PDFView/Open
10_HRM_МР_СРС.pdfсамостійна робота220.6 kBAdobe PDFView/Open
10_HRM_МР_КР.pdfконтрольна робота157.74 kBAdobe PDFView/Open
06_HRM_МПЗ.pdfпрактичні завдання548.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.