Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57677
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПобережна, Заріна Миколаївна-
dc.contributor.authorPoberezhna, Zarina-
dc.date.accessioned2023-01-23T08:08:12Z-
dc.date.available2023-01-23T08:08:12Z-
dc.date.issued2023-01-20-
dc.identifier.citationПобережна З.М. Управління формуванням бізнес-моделі авіапідприємств на конкурентних ринках. Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Національний авіаційний університет. - Київ. 2023. 592с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57677-
dc.descriptionВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЛЮ АВІАПІДПРИЄМСТВА 1.1. Еволюція наукових поглядів щодо формування бізнес-моделі підприємства 1.2. Генезис поняття «бізнес-модель» та класифікація бізнес-моделей авіапідприємств 1.3. Правове та інституційне забезпечення взаємодії суб’єктів господарювання на конкурентних ринках Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАПІДПРИЄМСТВ НА КОНКУРЕНТНИХ РИНКАХ 2.1. Аналіз динаміки та впливу чинників зовнішнього середовища на функціонування авіапідприємств 2.2. Тенденції розвитку авіаційної галузі України 2.3. Аналітико-діагностичний підхід до оцінювання функціонування авіапідприємств на конкурентних ринках Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ БІЗНЕС-МОДЕЛІ АВІАПІДПРИЄМСТВА 3.1. Методологічні аспекти формування й управління бізнес-моделлю авіапідприємства на конкурентних ринках 3.2. Закономірності релевантного управління авіапідприємством при реалізації ефективної бізнес-моделі 3.3. Формування системи контролінгу бізнес-моделі авіапідприємства Висновки до розділу 3 РОЗДІЛ 4. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЛЮ АВІАПІДПРИЄМСТВА 4.1. Науково-практичний підхід до забезпечення конкурентоспроможності авіапідприємства на конкурентних ринках 4.2. Оцінювання рівня конкурентоспроможності та здатності авіапідприємств до змін на обраних ринках 4.3. Комплексний методичний підхід до оцінювання ефективності реалізації бізнес-моделі авіапідприємства на конкурентних ринках Висновки до розділу 4 РОЗДІЛ 5. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ АВІАПІДПРИЄМСТВ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 5.1. Концепція комплексного інноваційного підходу до управління бізнес-моделюванням авіапідприємств 5.2. Механізм побудови ефективних бізнес-моделей авіапідприємств 5.3. Інструментальне забезпечення розвитку стратегічного управління бізнес-моделі авіапідприємств Висновки до розділу 5 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИuk_UA
dc.description.abstractДисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних і науково-практичних основ управління формуванням бізнес-моделі авіапідприємтв на конкурентних ринках. Сформовано комплексний методичний підхід до аналітичного оцінювання ефективності реалізації бізнес-моделі авіапідприємства з метою забезпечення його функціонування на конкурентних ринках за умов невизначеності. Розроблено концепцію комплексного інноваційного підходу до управління бізнес-моделюванням авіапідприємств шляхом розробки альтернативних бізнес-моделей розвитку авіапідприємств (адаптивного управління, стратегічного, антисипативного, антикризового управління). Запропоновано концептуальний підхід до побудови бізнес-моделі авіапідприємств з позицій забезпечення активно-адаптивного, синергійного й релевантного процесів управління шляхом обґрунтування визначеної системи методів, принципів, важелів, інструментів, інформаційно-технічних засобів, які взаємоузгоджені через дотримання основних закономірностей економічного розвитку. Поглиблено концептуальні засади механізму побудови та визначення формату бізнес-моделі з урахуванням галузевої специфіки та оцінювання відповідності бізнес-моделей рівню конкурентоспроможності притаманному певному етапу життєвого циклу моделі ведення бізнесу.uk_UA
dc.description.abstractThe scientific novelty of the obtained results lies in the substantiation of theoretical-methodical and methodological bases of managing the formation of the business model of aviation enterprises in competitive markets. The essential characteristics of the concept of "business model of an aviation enterprise", the genesis of conceptual views regarding the concept of "business model", processes, prerequisites and contradictions of the formation of a business model of an aviation enterprise and theoretical approaches to management as the basis of ensuring its competitiveness are determined. The author's division of each type of business model of aviation enterprises by types of business models is proposed, which is presented according to classical classification features, which contributes to the need to manage the formation of a modern business model of an aviation enterprise in competitive markets.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectбізнес-модельuk_UA
dc.subjectbusiness modeluk_UA
dc.subjectавіапідприємствоuk_UA
dc.subjectaviation enterprisesuk_UA
dc.subjectконкурентні ринкиuk_UA
dc.subjectcompetitive marketsuk_UA
dc.subjectуправлінняuk_UA
dc.subjectmanagementuk_UA
dc.titleУправління формуванням бізнес-моделі авіапідприємств на конкурентних ринкахuk_UA
dc.title.alternativeManaging the formation of the business model of aviation enterprises in competitive marketsuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
dc.subject.udc65:629.7:656.078.8-25.13(043.5)uk_UA
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
реферат Побережна З.М.pdf3.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.