Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57613
Title: Захист сталі від корозії у водно сольових розчинах бінарними сумішами нітриту та м-нітробензоату з амінами
Other Titles: Protection of steel against corrosion in water-salt solutions by binary mixtures of nitrite and m-nitrobenzoate with amines
Authors: Горбанюк, Іван Сергійович
Gorbanyuk, Ivan Serhiyovych
Keywords: корозія металів
corrosion of metals
інгібітори
inhibitors
синергічні суміші
synergistic mixtures
дипломна робота
graduate work
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В роботі розглянуті наступні питання: кородування сталі, захист сталі від електрохімічної корозії інгібіторами, типи інгібіторів корозії, використання діаграми Пурбе, синергічні суміші інгібіторів, порівняння синегрічних сумішей. Результати дипломної роботи рекомендується використовувати для введення більш ефективних синергічних сумішей інгібіторів в есплуатацію.
The following issues are considered in the work: corrosion of steel, protection of steel from electrochemical corrosion by inhibitors, types of corrosion inhibitors, use of Purbe diagram, synergistic mixtures of inhibitors, comparison of synergistic mixtures. The results of the thesis it is recommended to use for the introduction of more effective synergistic mixtures inhibitors into operation.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: професор, д.х.н., Ледовських Володимир Михайлович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57613
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1ХП_М_Горбанюк Іван Сергійович.pdfкваліфікаційна робота1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.