Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57588
Title: Лексико-семантичні особливості перекладацьких помилок під час перекладу художнього тексту
Authors: Хоменко, Інна Сергіївна
Keywords: дипломна робота
художній текст
художній переклад
перекладацькі помилки
аналіз перекладацьких помилок
класифікації перекладацьких помилок
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Хоменко І.С. Лексико-семантичні особливості перекладацьких помилок під час перекладу художнього тексту. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Філологія", ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". – К.: НАУ. – 98 с.
Abstract: Переклад – це процес відтворення письмового тексту чи усного вислову однієї мовою засобами іншої мови і результат цього процесу. Суть перекладу полягає у тому, щоб точно й повно висловити засобами однієї мови те, що вже зафіксовано засобами іншої мови у нерозривній єдності змісту і форми. За словами Й. В. Ґете, це «один із найважливіших і найсуттєвіших засобів спілкування між людьми». Переклад художньої літератури принципово відрізняється від інших видів перекладів. Насправді причина в тому, що суттєвим принципом художнього перекладу є переважання поетичної комунікативної функції. Це означає, що художній переклад, крім надання інформації читачеві, виконує ще й естетичні функції, а художній образ, створений у тому чи іншому літературному творі (образ персонажа чи природи), неодмінно матиме вплив на читача. З цієї причини перекладач художнього твору повинен враховувати специфічні особливості тексту, адже саме поетичний акцент тексту відрізняє цей тип перекладу від текстів інформаційного типу. Під час прочитання перекладеного з іноземної мови оповідання, вірша чи будь-який іншого літературного твору, текст піддається сприйняттю з його змістом, емоціями, героями. Досягти головної мети перекладу: створення конкретного образу для читача – це справжній виклик, тому художній переклад може передбачати деякі відхилення від звичного набору правил. Переклад відтворює оригінал. Чим вірніше зміст тексту, що пройшов через переклад, тим вища якість роботи перекладача.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. філол. н., Єнчева Галина Григорівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57588
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хоменко.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.