Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57587
Title: Мовний образ Росії у творі Пітера Померанцева «Нічого правдивого й усе можливе» та його відтворення в українському перекладі
Authors: Усольцева, Анастасія Вадимівна
Keywords: дипломна робота
художній текст
художній переклад
мовний образ
мовна картина світу
відтворення мовного образу
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Усольцева А.В. Мовний образ Росії у творі Пітера Померанцева «Нічого правдивого й усе можливе» та його відтворення в українському перекладі. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Філологія", ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". – К.: НАУ. – 112 с.
Abstract: Мовний образ у різних джерелах українською мовою висвітлюється по різному. Це, перш за все, залежить від того, на чому зосереджена наукова праця. Деякі науковці ототожнюють його з символом, наприклад: у праці «Мысль и язык» О. О. Потебня визначає образ як «структурний елемент символу, його внутрішню смислову форму поряд із зовнішньою смисловою формою – словом, що і собі класифікує образ як структурну складову символу». Тобто, образ визначається, так би мовити, як підвид «символу». Також, різновиди образів можуть бути різними, тут: мовний образ та чуттєвий образ. За допомогою слів можна передати відношення автора тексту чи мовця до оточуючого середовища, і, виходячи з вищесказаного, його об’єктивну характеристику. Тобто, словесно можна9 передати велику різноманітність образів, серед них можуть бути предметні, оціночні і так далі, як було зазначено вище. До цього ж, можна додати, що мовним образом можна аналізувати сенс тексту, що хотів передати автор, яку ідею донести. Сюди ж може входити, можна припустити, також і інтерпретація тексту, його мета, ідея, якщо мова йде про художній текст – сюжет, почуття головних героїв, їхня мета, вчинки і так далі.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. філол. н., Сидоренко Сергій Іванович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57587
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Усольцева .pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.