Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57329
Title: Лексико-граматичні особливості відтворення концепту «війна» в перекладі романів Майкла Ондатже українською мовою
Authors: Ольшанецька, Олена Василівна
Keywords: дипломна робота
художній текст
концепт "війна"
перекладацькі трансформації
лінгвокультура
відтворення концепту «війна»
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ольшанецька О.В. Лексико-граматичні особливості відтворення концепту «війна» в перекладі романів Майкла Ондатже українською мовою. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Філологія", ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". – К.: НАУ. – 97 с.
Abstract: Концепт «війна» та в загальному явище війни часто є питанням дискусії серед спеціалістів різних сфер діяльності, зокрема істориків, філософів, філологів, перекладознавців, політологів та лінгвокультурологів. Вони намагаються встановити причини та механізм перебігу війни, як запобігти війні, наслідки для країни, а також досліджують зміни, що відбуваються у свідомості індивіда та суспільства за таких трагічних обставин. Збройний конфлікт впливає не лише на економіку країни та світу, він вражає психіку людини і це не дивно, адже під час війни для людини властиво відчувати хвилювання, страх та перебувати в постійній напрузі. Говорячи про лінгвістичний аспект концепту загалом, може виникнути плутанина в розумінні та правильності використання цього терміну. Зацікавленість науковців концептом ВІЙНА пояснюється перш за все через його відмінні інтерпретації, залежно від національних та часових особливостей. Зображення концепту ВІЙНА безпосередньо залежить він світогляду та віку автора, культури та народу, до якого він належить, а іноді навіть від стилю викладу інформації. Інтерпретація концепту може також залежати від подій, про які йдеться, часових рамок та місця подій, адже ставлення та сприйняття явища «війни» дещо різниться залежно від регіону, періоду, економічної та політичної ситуації в країнах. Фактично концепт структурує наші відчуття, погляди та ставлення. Лінгвістичний аналіз концепту ВІЙНА передбачає виокремлення вагомих ознак поняття «війна», явища та предмету. Цей аналіз здійснюється з урахуванням культури етносу до яких належить твір.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. пед. н., Рудіна Марина Володимирівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57329
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ольшанецька.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.