Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57323
Title: Переклад англомовних метафор, що відображають сприйняття простору, українською мовою (на матеріалі романів Стівена Кінга та їх українських перекладів)
Authors: Кулик, Анастасія Олексіївна
Keywords: дипломна робота
художній текст
метафора
просторова метафора
прийом перекладу
просторова опозиція
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Кулик А.О. Переклад англомовних метафор, що відображають сприйняття простору, українською мовою (на матеріалі романів Стівена Кінга та їх українських перекладів). – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Філологія", ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". – К.: НАУ. – 136 с.
Abstract: Наприкінці ХХ – на початку ХI століть значно розширюються межі дослідження метафори, оскільки вчені все більше розглядають її у когнітивно-дискурсивній парадигмі. Метафора у цей час вже розглядається як поліфункціональне явище з точки зору таких наук як філософія, семантика, семіотика, стилістика, ономастика. Метафора стимулює формування картини світу соціуму та окремої особистості, проте наразі не існує єдиної теорії метафори як механізму концептуалізації, тож і не сформоване остаточне розуміння механізмів її функціонування. Переклад метафор залишається перекладознавчою проблемою, оскільки не існує єдиної системи правил, якою могли б користуватись перекладачі у своїй професійній діяльності, а переклад метафор вимагає збереження у перекладі стилістичних особливостей тексту оригіналу, а також образності. Адекватний переклад метафор означає вирішення лінгвістичних, філософських, культурологічних, літературознавчих проблем та вимагає від перекладача не тільки аналіз певних мовних одиниць, але й структури твору, його змісту та авторського стилю. Метафори в перекладацькому аспекті потребують окремої уваги в дослідженнях, оскільки для того, щоб метафора «перейшла» з однієї мови в іншу, перекладач має враховувати різні її складові: номінативну, оцінну та естетичну.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. філол. н., Галій Людмила Георгіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57323
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кулик.pdfдипломна робота1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.