Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57181
Title: Аналіз парадигм організації і безпеки руху при підготовці магістрів
Other Titles: Analysis of paradigms of organization and traffic safety in the preparation of masters
Authors: Решетніков, Євген Борисович
Reshetnikov, Yevhen Borysovych
Семченко, Наталія Олександрівна
Semchenko, Nataliya Oleksandrivna
Keywords: підготовка магістрів
master's training
парадигма
paradigm
якість освітньої діяльності
quality of educational activity
транспортні технології
transport technologies
Issue Date: 2018
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Решетніков Є.Б., Семченко Н.О. Аналіз парадигм організації і безпеки руху при підготовці магістрів // Підвищення якості освітньої діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання: матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти (9-10 квітня 2018 р.). – Х., ХНАДУ – 2018. – С. 20-21.
Abstract: В роботі зроблений акцент на підготовку магістрів – майбутніх провідних спеціалістів в сфері транспортних технологій, науковців, педагогів, яка потребує отримання ними знань щодо основних етапів розвитку наукових знань, технічних розробок, технологічних рішень і соціальних передумов в обраної галузі (парадигм). Такі знання дозволять об‘єктивно оцінювати рівень розвитку порівняно з провідними державами, визначати недоробки і «вузькі місця», встановлювати основні напрями і цілі подальших робіт, а також шляхи їх досягнення.
The work focuses on the training of masters - future leading specialists in the field of transport technologies, scientists, teachers, which requires them to acquire knowledge about the main stages of the development of scientific knowledge, technical developments, technological solutions and social prerequisites in the chosen field (paradigm). Such knowledge will make it possible to objectively assess the level of development compared to the leading countries, to identify shortcomings and "bottlenecks", to establish the main directions and goals of further work, as well as ways to achieve them.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57181
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9. Аналіз парадигм організації і безпеки руху.pdf351.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.