Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57123
Title: Відтворення хронотопу роману Дафни дю Мор’є «Ребекка» в українському перекладі
Authors: Співак, Емілія
Keywords: дипломна робота
хронотоп
художній переклад
художній простір
відтворення хронотопів
готичний роман
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Співак Е. Відтворення хронотопу роману Дафни дю Мор’є «Ребекка» в українському перекладі. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Філологія", ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". – К.: НАУ. – 124 с.
Abstract: Хронотоп як об’єкт дослідження бере свій початок ще з античних часів, коли давні науковці намагалися дати визначення як часу, так і простору. Хронотоп вивчався багатьма дослідниками (математики, фізики, філософи), які один за одним доповнювали й удосконалювали визначення цих понять. Лише у ХХ столітті цією проблематикою почали цікавитись ще й літературознавці та перекладознавці. Саме в цей період на основі пророблених науковцями минулих століть напрацювань, теоретиками філологічного напряму було зроблено значний внесок у розкриття та аналіз цього явища. Хронотоп починає досліджуватися в межах творів різних літературних жанрів. Найпершим, хто розпочав таку важку, але водночас цікаву та плідну працю, був теоретик, філолог та філософ М. М. Бахтін, а вже після нього низка інших дослідників продовжили вивчати хронотоп у межах тексту. Часово-просторові координати відіграють надзвичайно важливу жанрокомпозиційну роль, оскільки темпоральність і локальність – це тло для формування жанру. Одним із головних складових адекватності відтворення хронотопу готичної літератури є чітке відтворення всіх особливостей хронотопу, зокрема й деталей. Дафна дю Мор’є вкрай скурпульозно поставилася до опису більшості хронотопічних цінностей у своєму готичному романі задля того, щоб справити на читача потрібне для неї враження.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: професор, д. пед. н., Ковтун Олена Віталіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57123
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Співак.pdfдипломна робота1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.