Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56910
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСав'як, Валерія Вікторівна-
dc.contributor.authorSaviak, Valeriia-
dc.date.accessioned2022-11-30T07:54:57Z-
dc.date.available2022-11-30T07:54:57Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationСав’як В.В. Концептуально-стильова специфікація дизайну інтер’єрів торгово-розважальних центрів. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 95 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56910-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: канд.арх., доцент Гнатюк Лілія Романівнаuk_UA
dc.description.abstractТоргово-розважальні центри є потужними точками соціального тяжіння, що стали звичним елементом міського середовища. Їх успіх залежить безпосередньо від архітектурних та технологічних рішень, які попередньо концептуально закладені у проект. Якісні ТРЦ, які стають центрами тяжіння для городян та гостей міста, мають свій особливий архітектурний вигляд, який залежить від локації, концепції позиціонування та багатьох інших аспектів. Ці чинники, в свою чергу, впливають як на зовнішній вигляд, екстер'єр, оформлення внутрішнього простору так і на використання відповідних рішення інтер’єру. Причиною інтересу до предмету дослідження є погіршення економічної ситуації на ринку комерційної нерухомості в останні роки, де значну його частину складають масштабні торгово-розважальні центри. Поточні аналізи ринку показують постійне зростання попиту на сучасні торгові площі. Спостереження на їх основі свідчать про те, що, незважаючи на тимчасове насичення ринку, поряд із поступовим економічним зростанням, у найближчі роки з’явиться новий попит на комерційні площі. Запланована пропозиція означає необхідність масштабного будівництва сучасних торгових центрів. Звідси виникає необхідність представити проблеми реалізації цих конкретних об'єктів. Сучасний торговий центр може бути великим торгівельно-розважальним комплексом — багатоповерхова будівля в стилі хай-тек, в якому окрім крамниць можуть знаходитися кав'ярні, бари, казино, кінотеатр. Як правило, комплекс обладнаний ескалаторами, забезпечений безкоштовними парковками для особистого транспорту покупців, і розташований біля станцій метро і зупинок громадського транспорту. Такий торгівельно-розважальний комплекс може бути зразком зосередження сучасної масової культури. Метою дослідження є виявлення проблематики та виокремлення концептуальної стилістики просторів торгово-розважальних центрів для створення комфортного внутрішнього середовища відвідувачам та персоналу. Сформовано засади формування умеблювання громадських просторів торгово-розважального центру, наведено стратегію розвитку та засоби підтримки зацікавленості використанням відвідувачем таких закладів.uk_UA
dc.description.abstractShopping and entertainment centers are powerful points of social attraction that have become a familiar element of the urban environment. Their success depends directly on the architectural and technological solutions that are conceptually embedded in the project. High-quality shopping malls, which become centers of attraction for citizens and guests of the city, have their own special architectural appearance, which depends on the location, positioning concept and many other aspects. These factors, in turn, affect the appearance, exterior, design of the interior space, and the use of appropriate interior solutions. The reason for the interest in the subject of research is the deterioration of the economic situation in the commercial real estate market in recent years, where large-scale shopping and entertainment centers make up a significant part of it. Current market analyzes show a constant increase in demand for modern retail spaces. Observations based on them indicate that, despite the temporary saturation of the market, along with gradual economic growth, new demand for commercial space will appear in the coming years. The planned proposal means the need for large-scale construction of modern shopping centers. Hence the need to present the problems of implementing these specific objects. A modern shopping center can be a large shopping and entertainment complex - a high-tech multi-story building, in which, in addition to shops, there can be coffee shops, bars, a casino, a cinema. As a rule, the complex is equipped with escalators, provided with free parking for customers' personal vehicles, and is located near metro stations and public transport stops. Such a shopping and entertainment complex can be an example of the concentration of modern mass culture. The purpose of the study is to identify the issues and highlight the conceptual stylistics of the spaces of shopping and entertainment centers to create a comfortable internal environment for visitors and staff. The principles of furnishing the public spaces of the shopping and entertainment center are formed, the development strategy and means of maintaining interest in the use of such establishments by visitors are given.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectдипломна роботаuk_UA
dc.subjectмагістерська роботаuk_UA
dc.subjectдизайн інтер’єруuk_UA
dc.subjectторгово-розважальний центрuk_UA
dc.subjectгромадський простірuk_UA
dc.subjectконцептуальне рішенняuk_UA
dc.subjectспецифіка стилістики екологічного стилюuk_UA
dc.subjectзасоби оформленняuk_UA
dc.subjectgraduate workuk_UA
dc.subjectmaster thesisuk_UA
dc.subjectinterior designuk_UA
dc.subjectshopping and entertainment centeruk_UA
dc.subjectpublic spaceuk_UA
dc.subjectconceptual solutionuk_UA
dc.subjectspecifics of ecological styleuk_UA
dc.subjectdesign toolsuk_UA
dc.titleКонцептуально-стильова специфікація дизайну інтер’єрів торгово-розважальних центрівuk_UA
dc.title.alternativeConceptual and stylistic specification of interior design of shopping and entertainment centersuk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сав'як_В_В_Пояснювальна_записка_ підписана .pdfПояснювальна записка21.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.