Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56877
Title: Газотурбінна установка простого циклу з розробкою діагностичної моделі її робочого процесу
Authors: Курилко, О.В.
Keywords: ЕТАЛОННА ДІАГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ ГТУ
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Курилко О.В. Газотурбінна установка простого циклу з розробкою діагностичної моделі її робочого процесу/ Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 94 с.
Abstract: Пояснювальна записка до дипломної роботи “ Газотурбінна установка простого циклу з розробкою діагностичної моделі її робочого процесу ” містить: 94 сторін¬ки , 24 рисунків, 3 таблиці, 18 використаних джерел. Мета дипломної роботи : є проектування ГТУ потужністю 16,0 МВт простого циклу з розробкою діагностичної моделі її робочого процесу. Об’єкт дослідження : ГТУ простого циклу. Для досягнення мети дипломної роботи необхідно вирішити наступні завдання і провести: аналіз напрямів підвищення ефективності ГТУ ГПА; термодинамічний та газодинамічний розрахунок ГТУ; розробку конструктивної схеми ГТУ та перевірку на міцність її основних елементів; опис основних систем, що забезпечують роботу ГТУ; розробка еталонної діагностичної моделі ГТУ.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 14 «Електрична інженерія», Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна програма «Газотурбінні установки і компресорні станції». Керівник роботи: кандидат технічних наук наук, доцент Якушенко Олександр Сергійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56877
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних двигунів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АКФ_2020_142_КурилкоОВ.PDF16.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.