Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56572
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»
Authors: Афанас’єва, Інна Іванівна
Keywords: облік
зарубіжні країни
аудит
оподаткування
робоча програма
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Місце навчальної дисципліни. Облік у зарубіжних країнах є важливою складовою частиною комплексу освітніх компонент професійної підготовки, вивчення якої дозволить розширити та сформувати цілісну систему знань про особливості обліку активів, капіталу, зобов’язань, фінансових результатів та порядку складання фінансової звітності у зарубіжних країнах. Метою викладання навчальної дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» є формування системи знань щодо методів і процедур обліку активів, зобов’язань, капіталу, фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання, методик складання фінансової звітності відповідно до міжнародної практики, особливостей організації бухгалтерського обліку в облікових системах різних країн.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56572
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП Облік у зарубіжних країнах.pdfробоча програма645.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.