Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56508
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Трансфертне ціноутворення в обліку»
Authors: Афанас’єва, Інна Іванівна
Keywords: трансфертне ціноутворення в обліку
облік
робоча програма
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є важливою складовою частиною комплексу дисциплін професійної підготовки, знання яких дозволить розширити та сформувати високий рівень практичних професійних знань з трансфертного ціноутворення. Дана дисципліна дозволить майбутнім спеціалістам вибирати методи трансфертних цін, формувати документацію та звітність з трансфертного ціноутворення. Метою викладання дисципліни є опанування здобувачами вищої освіти теоретичних та практичних аспектів визначення контрольованих операцій, ведення документації з трансфертного ціноутворення та складання звітності.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Трансфертне ціноутворення в обліку» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56508
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП _Трансфорне ціноутворення в обліку.pdfробоча програма625.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.