Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56335
Назва: Використання маркетингових інструментів у роздрібній торгівлі будівельними товарами
Інші назви: The use of marketing tools in construction goods’ retail trade
Автори: Фісун, Юлія Володимирівна
Fisun, Iuliia
Арбора, Ірина Вікторівна
Arbora, Iryna
Ключові слова: маркетинг
маркетингові дослідження
просування
маркетингові комунікації
канали збуту
будівельні матеріали
ритейл
marketing
marketing research
promotion
marketing communications
distribution channels
construction/building goods
retail
Дата публікації: 2020
Видавництво: Міжнародний університет фінансів
Бібліографічний опис: Фісун Ю.В., Арбора І.В. Використання маркетингових інструментів у роздрібній торгівлі будівельними товарами // Підприємництво та інновації / Міжнародний університет фінансів. - Київ, 2020. - Вип. № 11-2. - С. 51-55
Короткий огляд (реферат): Аналізуючи маркетингову діяльність будівельних фірм України, можна стверджувати, що сьогодні вони переважно вживають тільки окремі елементи маркетингу для просування і збуту своєї продукції. Тому необхідно мобілізувати всі можливі заходи будівельного маркетингу, і провідну роль у цьому відіграє маркетинговий інструментарій. Важливість застосування та формування вдалого маркетингового інструментарію є важливим фактором збільшення обсягів продажу. Це об’єднана діяльність усіх підсистем маркетингу, яка через певний проміжок часу приносить значний результат, що підвищує ефективність роботи підприємства загалом.
Analyzing the marketing activity of Ukrainian construction firms, it can be stated that today they mainly use only certain elements of marketing for the promotion and sale of their products. Therefore, it is necessary to mobilize all possible measures of construction marketing, and marketing tools play a leading role in this. The importance of using and forming a successful marketing toolkit is an important factor in increasing sales volumes. This is the combined activity of all marketing subsystems, which after a certain period of time brings a significant result, which increases the efficiency of the enterprise as a whole.
Опис: У статті розглянуто основні маркетингові інструменти, застосування яких доцільне в роздрібній торгівлі будівельними матеріалами. Сучасні тенденції розвитку ринку продукції будівельної галузі характеризуються за допомогою низки показників: обсягу і якості проектів; рівня орендних ставок, показника прибутковості, присутності великих іноземних компаній, роботи інвестиційних фондів. Із загостренням конкуренції за ринки збуту, а також за дисбалансу попиту та пропозиції все більшої уваги до себе вимагає показник, який неможливо виразити математично, але він є індикатором якісних змін ринку, – важливість застосування маркетингових інструментів, що використовуються в процесі збуту продукції будівельної галузі. Однак необхідне використання всієї сукупності маркетингового інструментарію з просування та збуту продукції будівництва. The article discusses the main marketing tools, the use of which is appropriate in the retail trade of building materials. Modern trends in the development of the construction industry market are characterized by a number of indicators: volume and quality of projects; the level of rental rates, the profitability index, the presence of large foreign companies, the work of investment funds. With the intensification of competition for sales markets, as well as the imbalance of demand and supply, an indicator that cannot be expressed mathematically, but which is an indicator of qualitative changes in the market, requires more and more attention to itself - the importance of the use of marketing tools used in the process of sales of construction industry products. However, it is necessary to use the entire set of marketing tools for the promotion and sale of construction products.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56335
Розташовується у зібраннях:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингуУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.