Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56228
Title: Language Development at Early Childhood: an Overview in the Context of Psycholinguistics
Other Titles: Розвиток мовлення в ранньому дитинстві: огляд у контексті психолінгвістики
Authors: Tatlilioglu, Kasim
Senchylo-Tatlilioglu, Nadiia
Татліліоґлу, Касим
Сенчило-Татліліоґлу, Надія Олексіївна
Keywords: psycholinguistics
psycholinguistic development
pre-education period
early childhood
психолінгвістика
психолінгвістичний розвиток
дошкільний період
раннє дитинство
Issue Date: 2021
Publisher: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Citation: Tatlılıoğlu , K., & Senchylo-Tatlilioglu, N. Language Development at Early Childhood: an Overview in the Context of Psycholinguistics // Psycholinguistics in a Modern World, 16. - 2021, рр. 283-288.
Abstract: Language acquisition is the process during which humans acquire the capacity to see, create and utilize words to get it and communicate. It includes the picking up of differing capacities involving language structure, phonetics, and a broad lexicon. Language development is thought to proceed by ordinary processes of learning in which children acquire the forms, meanings, and uses of words and utterances from the linguistic input. Language ability is an indispensable place among human intellectual abilities and language is considered to be the most important component of the human mind language development starts from the first cry until a child is able to speak a word. It includes the picking up of differing capacities involving language structure, phonetics, and a broad lexicon. Talking is like an action and it is shaped by motives of many kinds. As an interdisciplinary field, psycholinguistics in the world revealed at the intersection of psychology and linguistics in the 1950s. It is seen that studies on language development have increased in recent years. This study is describe how language developed at the early childhood.
Засвоєння мови — це процес, під час якого люди набувають здатності бачити, створювати та використовувати слова, щоб розуміти їх і спілкуватися. Це включає в себе підбір різних можливостей, що включають структуру мови, фонетику та широкий лексикон. Вважається, що розвиток мови відбувається шляхом звичайних процесів навчання, під час яких діти освоюють форми, значення та вживання слів і висловлювань на основі мовного введення. Мовні здібності займають незамінне місце серед людських інтелектуальних здібностей, а мова вважається найважливішим компонентом людського розуму. Розвиток мови починається з першого крику, поки дитина не може вимовити слово. Це включає в себе підбір різних можливостей, що включають структуру мови, фонетику та широкий лексикон. Розмова подібна до дії, і вона формується різними мотивами. Як міждисциплінарна галузь психолінгвістика у світі розкрилася на стику психології та лінгвістики у 1950-х роках. Видно, що дослідження розвитку мови збільшилися в останні роки. Це дослідження описує, як розвивалася мова в ранньому дитинстві.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56228
DOI: 10.31470/2706-7904-2021-16-283-288
Appears in Collections:Наукові статті НПП кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
167-Article Text-493-1-10-20211229.pdfстаття651.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.