Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56209
Title: The use of water sports to optimize the process of teaching swimming
Other Titles: Використання водних видів спорту для оптимізації процесу навчання плаванню
Authors: Dakal, N.A.
Anikeenko, L.V.
Cherevychko, O.G.
Дакал, Н.А.
Анікеєнко, Л.В.
Черевичко, О.Г.
Keywords: learning
swimming
physical education
health
students
motivation
skills
навчання
плавання
фізичне виховання
здоров’я
студенти
мотивація
навички
Issue Date: 17-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Dakal N.A., Anikeenko L.V., Cherevychko O.G. The use of water sports to optimize the process of teaching swimming // Physical education in the context of modern education: abstracts of XVI International Scientific and Methodological Conference. - National Aviation University. - Kyiv, 2021. - P. 15 - 17.
Abstract: The purpose of students' physical education is to use various means of physical culture and sports to preserve and strengthen health, psychophysical endurance, and self-preparation for future life and professional activity. For the formation of the physical culture of the personality, one of the components is the ability to swim, the value of which is difficult to overestimate, which is simply a vital skill. However, we observe that every year among the students entering the university there are more and more who cannot swim at all, and more and more students with a very low level of swimming fitness, which requires a search for new forms and methods of organizing the educational process in swimming. It is necessary to increase the level of students' motivation to learn swimming. To form persistent swimming skills among university students, we use various methodological practices and affiliated water sports: scuba diving, synchronized swimming, diving, water polo, aquafitness, etc.
Метою фізичного виховання студентів є використання різноманітних засобів фізичної культури і спорту для збереження і зміцнення здоров'я, психофізичної витривалості, самопідготовки до майбутнього життя і професійної діяльності. Для формування фізичної культури особистості одним із компонентів є вміння плавати, значення якого важко переоцінити, яке є просто життєво необхідним умінням. Проте ми спостерігаємо, що з кожним роком серед студентів, які вступають до університету, стає все більше тих, хто зовсім не вміє плавати, а також студентів із дуже низьким рівнем плавальної підготовленості, що потребує пошуку нових форм і методів організації навчання. навчальний процес з плавання. Необхідно підвищити рівень мотивації учнів до навчання плаванню. Для формування наполегливих навичок плавання у студентів університету ми використовуємо різноманітні методичні практики та супутні водні види спорту: підводне плавання, синхронне плавання, стрибки у воду, водне поло, аквафітнес тощо.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56209
Appears in Collections:XVI Міжнародна науково-методична конференція Фізичне виховання у контексті сучасної освіти (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THE USE OF WATER SPORTS TO OPTIMIZE THE PROCESS OF TEACHING SWIMMING.pdf195.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.