Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56204
Title: Physical fitness students, which go in for boxing in the process of their physical training
Other Titles: Студенти з фізичної підготовки, які в процесі фізичної підготовки займаються боксом
Authors: Nazymok, V.
Назимок, В.
Keywords: physical training
boxing
students
motivation
physical culture and wellness process
testing
фізична підготовка
бокс
студенти
мотивація
фізкультурно-оздоровчий процес
тестування
Issue Date: 17-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Nazymok V. Physical fitness students, which go in for boxing in the process of their physical training // Physical education in the context of modern education: abstracts of XVI International Scientific and Methodological Conference. - National Aviation University. - Kyiv, 2021. - P. 18 - 21.
Abstract: Here is defined physical and special physical fitness of first and second year students which go in for boxing in the process of their physical training during one and two years, respectively. The research involved 108 students: 54 students from first year and 54 students from second year, which were tested during the year (at the beginning and at the end). The following types of testing were used: standing long jump, lying dip up for 20 sec and 1 min, speed – 100 m running, endurance – running 3000 m., rope jumping (quantity per 1 min) and special physical fitness was determined by maximum quantity of left and right punches during 15 sec. There was defined a positive dynamics and growth of all physical fitness indicators of students which went in for boxing during the first year. Whereas, the students which went in for boxing for the second year showed better results and their dynamics (in addition to indicators of 100 m running speed). Evaluation of physical fitness of modern student youth in most cases says about low level of its development. This is due to poor efficiency of physical training process arrangement and low motivation of the majority of students to work out and goes in for sports. The research showed that an approach based on division by groups according to interest in sports increases motivation to training, impacts on their consistent attendance, and increases physical fitness.
Визначено фізичну та спеціальну фізичну підготовленість студентів першого та другого курсу, які займаються боксом у процесі фізичної підготовки протягом одного та двох років відповідно. У дослідженні взяли участь 108 студентів: 54 студенти першого курсу та 54 студенти другого курсу, які проходили тестування протягом року (на початку та в кінці). Використовувалися наступні види тестування: стрибки в довжину з місця, стрибки лежачи 20 с 1 хв, швидкість – біг 100 м, витривалість – біг 3000 м, стрибки на скакалці (кількість за 1 хв) та спеціальну фізичну підготовленість визначали за максимальна кількість ударів ліворуч і праворуч протягом 15 сек. Визначено позитивну динаміку та зростання всіх показників фізичної підготовленості студентів, які займалися боксом протягом першого курсу. Тоді як студенти, які займаються боксом другий рік, показали кращі результати та свою динаміку (крім показників швидкості бігу на 100 м). Оцінка фізичної підготовленості сучасної студентської молоді в більшості випадків говорить про низький рівень її розвитку. Це зумовлено низькою ефективністю організації фізкультурно-оздоровчого процесу та низькою мотивацією більшості студентів до роботи та занять спортом. Дослідження показали, що підхід, заснований на розподілі на групи за інтересами до спорту, підвищує мотивацію до занять, впливає на їх регулярне відвідування та підвищує фізичну підготовленість.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56204
Appears in Collections:XVI Міжнародна науково-методична конференція Фізичне виховання у контексті сучасної освіти (2021)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.