Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55964
Title: Зв’язок самоставлення з життєстійкостю юнаків-єдиноборців
Authors: Троцький, Данііл Юрійович
Keywords: дипломна робота
самоставлення
життєстійкість
юнаки-єдиноборці
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Троцький Д.Ю. Зв’язок самоставлення з життєстійкостю юнаків-єдиноборців . – Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 50 с.
Abstract: Головною метою дослідження є теоретично та емпірично проаналізувати взаємозв’язок самоставлення з життєстійкістю юнаків - єдиноборців. Встановлено, що за методикою визначення самоставлення особистості (В.В. Століна, С.Р. Пантелєєва) відзначаємо, що в респондентів зафіксовані вищі показники за шкалами «Дзеркальне Я» (Σ=6,3), «Самоцінність» (Σ=6) та «Самозвинувачення» (Σ=6,8). За методикою Коротка версія «Тесту життєстійкості» (В. Олефір та ін.) показник життєстійкості в респондентів знаходиться на середньому рівні (Σ=28,83), що свідчить про ситуативність проявів компонентів життєстійкості, однак спортсмени перебувають саме в тому віці, щоб працювати і розвивати навички контролю, залученості та вміння ризикувати та приймати ризики.
Description: Дипломна робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету». Дипломна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія». Керівник проекту: доктор психол. наук, доцент кафедри авіаційної психології Лич Оксана Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55964
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Троцький Д.Ю.pdfДипломна робота з пояснювальною запискою1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.