Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55963
Title: Взаємозв’язок емоційного вигорання та копінг-стратегій офісних працівників
Authors: Хруленко, Діана Павлівна
Keywords: дипломна робота
емоційне вигорання
копінг-стратегії
професійний стрес
офісні працівники
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Хруленко Д.П. Взаємозв’язок емоційного вигорання та копінг-стратегій офісних працівників . – Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 33 с.
Abstract: В роботі були виявлені наявності та характеру зв’язку емоційного вигорання та копінг-стратегій офісних працівників. Отримано дані щодо емоційного вигорання та копінг-стратегій офісних працівників, щодо наявності зв’язку між зазначеними явищами: вигорання за шкалою емоційного виснаження прямо корелює з використанням копінг-стратегії дистанціювання; вигорання за шкалою деперсоналізації обернено корелює з використанням копінг-стратегії позитивної переоцінки. Отримані дані щодо наявності та характеру зв’язку емоційного вигорання та копінг-стратегій офісних працівників можуть використовуватися з метою профілактики емоційного вигорання на основі формування/усунення у них певних копінг-стратегій подолання стресу та підвищення ефективності адаптації до ситуації загалом.  
Description: Дипломна робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету». Дипломна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія». Керівник проекту: доктор психологічних наук, професор, професор кафедри авіаційної психології Хохліна Олена Петрівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55963
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хруленко Д.П.pdfДипломна робота з пояснювальною запискою588.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.