Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55962
Title: Особливості вольових якостей у чоловіків з різним сімейним статусом
Authors: Радченко, Анна Миколаївна
Keywords: дипломна робота
воля
вольові якості
вольова саморегуляція
схильність до ризику
сімейний статус
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Радченко А.М. Особливості вольових якостей у чоловіків з різним сімейним статусом. – Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 40 с.
Abstract: В кваліфікаційній роботі було визначено, що більшість досліджуваних вольових якостей є характерними саме для одружених респондентів, а саме: відповідальність, рішучість, витримка, наполегливість, уважність, цілеспрямованість, вольова саморегуляція, самовладання; для чоловіків, що є не одруженими найбільш характерними вольовими якостями виступили — самостійність, енергійність та схильність до ризику. Матеріали дослідження можуть бути використані як основа для розробки тренінгових програм, індивідуальної роботи з метою розвитку волі, вольових якостей та тренування вольової саморегуляції особистості.
Description: Дипломна робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету». Дипломна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Психологія». Керівник проекту: кандидат психологічних наук, доцент кафедри авіаційної психології Мужанова Наталія Володимирівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55962
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Радченко А.М..pdfДипломна робота з пояснювальною запискою962.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.