Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55450
Title: Дизайн інтер'єрів еко-хостелу
Other Titles: Eco-hostel interior design
Authors: Симоненко, Марія Олександрівна
Symonenko, Mariia
Keywords: кваліфікаційна робота
дипломна робота
дизайн інтер'єру
еко-дизайн
вторинне використання
хостел
еко-меблі
інтер’єр
qualification work
bachelor thesis
interior design
eco-design
reusable
eco-furniture
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Симоненко М.О. Дизайн інтер'єрів еко-хостелу. – Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 42 с.
Abstract: Популяризація еко принципів, свідомого дбайливого використання природних ресурсів та поєднання з природою набирає оберти з кожним роком. Створення комфортного, затишного, стильного, естетично виразного еко-хостелу є поштовхом до розвитку туризму України, що стане однією з причин, яка спонукає людей відвідати героїчне місто Ірпінь. Практичне значення дослідження полягає у розповсюдженні вивчення теми еко-дизайну на українських платформах та подальшого вкористання отриманих матеріалів на приктиці та у навчальних процесах. У роботі відбулося ознайомлення з історичною спадщиною виникнення хостелів, проаналізовані причини та ідеї виникнення хостелів у світі для подальшого застосування цієї інформації у проекті. Не оминула оглядово-аналітичне дослідження світових та вітчизняних аналогів.
The popularization of eco principles, conscious careful use of natural resources and combination with nature is gaining momentum every year. Creating a comfortable, cozy, stylish, aesthetically pleasing eco-hostel is an impetus for the development of tourism in Ukraine, which will be one of the reasons that encourages people to visit the heroic city of Irpin. The practical significance of the research lies in the dissemination of the study of eco-design on Ukrainian platforms and the further use of the obtained materials in practice and in educational processes. The paper acquainted with the historical heritage of hostels, analyzed the reasons and ideas of hostels in the world for further use of this information in the project. Did not miss the review and analytical study of world and domestic counterparts.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" та згідно Розпорядження декана ФАБД від 16.06.2022 р. №10.01/163 "Про розміщення кваліфікаційних робіт у репозиторії НАУ". Керівник проекту: старший викладач КДІ Сідорова Олена Ігорівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55450
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Симоненко.pdfПояснювальна записка2.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.