Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53910
Title: Сучасний стан та тенденції розвитку міжнародного ринку послуг
Authors: Карандюк, Ольга Григорівна
Пеценко, Марія Віталіївна
Keywords: послуга
види послуг
ринок послуг
світова торгівля
міжнародний ринок
глобалізація
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Карандюк О. Г., Пеценко М. В. учасний стан та тенденції розвитку міжнародного ринку послуг // Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення: Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 21 жовтня 2021 р. Т. 2. – Київ: Національний авіаційний університет, 2021. - С.203-205.
Abstract: В роботі проаналізовано сутність поняття послуги, надано їх стислу класифікацію. Також розвиток ринку послуг в Україні та світі. Метою роботи є дослідження сучасного стану та тенденцій міжнародного ринку послуг. Виявлені фактори, які сприяють зростанню міжнародного ринку послуг.
Description: 1. Котлер Ф., Катарджая Г., Сетьяван Ї. Маркетинг . Від традиційного до цифрового. Пер. з англ. К. Куницької та О. Замаєвої. Київ: Вид. група КМ-БУКС, 2018. 208 с. 2. Офіційний сайт World Trade Statistical Review 2020. URL: https://www.wto.org/ (дата звернення 06.10.2021 р.). 3. Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку України: колективна монографія за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НААН України Т.О.Осташко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2019. 350 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/310.pdf (дата звернення 07.10.2021 р.).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53910
Appears in Collections:Фінанси, облік, аудит та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
203_Karandiuk_Petsenko.pdfТези конференції378.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.