Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53702
Title: Система управління гелікоптером з розв’язкою керуючих впливів
Authors: Лук’янчук, Τетяна Βалеріївна
Keywords: вертолітний уніфікований автопілот
гіроветикаль
інерціальна навігаційна система
математична модель
пілотажно-навігаційний комплекс
літальний апарат
логарифмічна амплітудно-частотна характеристика
дипломна робота
Issue Date: 23-Dec-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Лук’янчук Т. В. Система управління гелікоптером з розв’язкою керуючих впливів. – Кваліфікаційна робота, Національний авіаційний університет, – Київ, 2021, – 107 с.
Abstract: Різна ступінь автоматизації та взаємодій пілота з автоматикою визначає різні способи управління повітряним судном: - ручне (штурвальне) управління з можливим застосуванням засобів часткової автоматизації (демпферів, автоматів стійкості, автоматів регулювання управління); - суто автоматичне управління, коли пілот повністю виключений з контуру управління й виконує функції більш високого рівня (задає програму та режим польоту; контролює стан ЛА та його систем, позакабінний простір; приймає оперативні рішення для перемикання режимів роботи САУ або вимикає САУ). Між цими граничними за ступенем автоматизації способами управління існують варіанти автоматизованого управління: сполучене (сумісне) управління, директорне (командне) управління та комбіноване управління. У теперішній час існує тенденція розподілу САУ на системи поліпшення пілотажних характеристик і на систему траєкторного управління. Директорне та комбіноване управління вирішує задачі управління рухом ЛА за складними траєкторіями й будується як система траєкторного управління. А сумісне управління базується на контурах стійкості та керованості, тобто є системою поліпшення пілотажних характеристик. На відміну від літака гелікоптери мають гірші характеристики стійкості та керованості. Гелікоптер, як об’єкт управління, статично стійкій за кутами крену та тангажа, однак цього не можна казати про динамічну стійкість гелікоптера, поведінка якого характеризується коливальною нестійкістю.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник роботи: проф. кафедри АКІК, к.т.н., проф. Філяшкін Микола Кирилович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53702
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікаційна робота Лукянчук.pdfКваліфікаційна магістерська робота з пояснювальною запискою2.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.