Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53671
Title: Маркетингова стратегія просування товарів і послуг ТОВ Уапром в мережі Інтернет з урахуванням світового досвіду
Other Titles: Marketing strategy of promotion of goods and services of Uaprom LLC on the Internet taking into account world experience
Authors: Бутенко, Карина Юріївна
Keywords: дипломна робота
graduate work
маркетинг
marketing
інтернет-маркетинг
internet marketing
стратегія
strategy
маркетингова стратегія
marketing strategy
маркетингова стратегія просування товарів і послуг
marketing strategy for the promotion of goods and services
Issue Date: 22-Dec-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: При написанні дипломної poбoти було досліджено теоретико-методологічні основи маркетингових комунікацій; визначено ключові моделі формування системи просування; розглянуто етапи комунікаційної діяльності;наукові підходи в контексті інтернет-маркетингу; господарську діяльність базового підприємства; сформувано пропозиції, стосовно вдосконалення просування товарів в Інтернет-середовищі; визначено економічний ефект від запропонованих заходів.
When writing the thesis, the theoretical and methodological foundations of marketing communications were studied; key models of promotion system formation are identified; stages of communication activity, scientific approaches in the context of Internet marketing are considered; economic activity of the base enterprise; proposals have been made to improve the promotion of goods on the Internet; the economic effect of the proposed measures is determined.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: Новак Валентина Олексіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53671
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2021_073_БутенкоК..pdfдипломна робота1.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.