Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53524
Title: Слово-образ «жінка» в сучасному англомовному медіадискурсі (на матеріалі політичних промов)
Authors: Ярмак, Олександра Сергіїв-на
Keywords: дипломна робота
медіадискурс
слово-образ
політична промова
гендерні стереотипи
мовні засоби
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В сучасному світі досить жваво розвивається та дискутується тема «жінки», її місця у світі, її прав, її власної особистості. В англомовному просторі ця тенденція почала розвиватися з технологічним прогресом, глобалізацією та інтернаціоналізацією, що в свою чергу спричинило поширення тем гендерної рівності, фемінізму, «жіночого питання». Сьогодні все ще існують різні гендерні стереотипи, які заважають жінкам будувати кар’єру, оскільки суспільство закріпило для жінки роль матері, берегині домашнього вогнища та господарки. Медіадискурс охоплює праці Інтернет простору, преси, телебачення, тобто всього, що є загальнодоступним та публічним. Головною задачею медіатекстів являється не лише вплив на свідомість громадськості, а й установлення певного образу, концепції та його укорінення в повсякденне сприйняття. Тому, різні сфери діяльності, зокрема політична, використовують медіа простір для поширення суспільних рухів та створення певних образів. Організація та структура політичних промов відіграє значну роль при створенні певного образу чи поширенні певної ідеї та думки. В політичних текстах застосовуються різні мовні засоби, які впливають на естетичне сприйняття інформації та збільшення зацікавленості. Медіа простір став ключовою ланкою в створенні та поширенні певного образу, особливо жіночого, створюючи та укорінюючи стереотипи позитивного та негативного характеру. Застосовуючи лексико-стилістичні засоби у політичних промовах, політики підсвідомо закріплюють певні ідеї та концепції в суспільстві. Слово-образ «жінка» постає формою відображення світової картини дійсності у свідомості реципієнта, відтворюючи досвід навколишнього сприйняття дійсності людиною. Твори політичної тематики мають не тільки інформативний характер, але й наповнені унікальними мовними зворотами, що створюють естетичний вплив і є джерелом винятковості та збагачення мови. Дані засоби вираження є елементами оцінки, використовуються для вираження позитивного чи негативного ставлення до зображуваного. Чоловічі та жіночі промови наділені різноманітними мовними засобами, що дозволяють охарактеризувати жінку, її становище та проблеми, з якими вона щоденно має справу. Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю надання характеристики слова-образу «жінка» в сучасному англомовному медіадикурсі, її становища в різних сферах життєдіяльності, зокрема політичній, за допомогою інтерпретації лексико-стилістичних засобів та синтаксичної організації текстів. Своєчасність подібного дослідження визначається відсутністю наукових робіт пов’язаних з формулюванням слова-образу «жінка» у англомовній політичній сфері.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. філол. н., Свірідова Юлія Олександрівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53524
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ярмак.pdfмагістерська робота2.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.