Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53521
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТомашевська, Єлєна Олегівна-
dc.date.accessioned2021-12-28T12:41:31Z-
dc.date.available2021-12-28T12:41:31Z-
dc.date.issued2021-12-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53521-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. філол. н., Єнчева Галина Григорівнаuk_UA
dc.description.abstractАнтропоцентричні тенденції, що з’явилися у лінгвістиці кінця XX ст., сьогодні зумовили цілу низку напрямків, пов’язаних із вивченням мовної особистості, репрезентованої, зокрема, в художніх текстах. При цьому мовна особистість усвідомлюється як мовна особистість автора, яка характеризується специфікою своєї мовної картини світу Ю. Д. Апресян, Ю. Н. Караулов, В. Б. Кашкін та ін. Для об’єктивного уявлення авторської мовної особистості необхідне вивчення особливостей функціонування мови художньої літератури та виявлення екстралінгвістичних чинників, які сприяють організації художнього тексту та його адекватної передачі іншою мовою. Фразеологія є одним із мовних засобів, які визначають ідіостиль письменника. Фразеологічні одиниці здатні «намалювати» розповідь більш барвистою та образною. Вибір фразеологічної одиниці визначається автором й залежить від характеру твору, тому навіть у творах одного й того ж письменника набір фразеологічних одиниць різниться. Антропоцентричний аспект фразеології проявляється саме в творчому, авторському використанні стійких одиниць, що належать системі мови. При цьому важливим аспектом є пошук їхніх відповідників у мові перекладу В. В. Виноградов, В. Н. Комісаров, А. В. Федоров та ін. Зіставлення образів, які виникають у сприйнятті англомовного і україномовного народів, та їхнє віддзеркалення у фразеології розв’язує семантичні, прагматичні та жанрово-стилістичні проблеми сучасного перекладознавства. Співвідношення мови, світобачення і культури є досить актуальними для теорії перекладознавства, оскільки сучасні світові процеси змінюють ментальність народів, їхній світогляд і, відповідно, впливають на зміну вербального вираження світу. Актуальність теми визначається тим, що топоніми (географічні назви), як окремі лексичні одиниці і як компоненти фразеологізмів, представлені як в англійській, так і українській мовах й відносяться до одних із найдавніших. У той же час, залишаються недостатньо дослідженими багато питань щодо перекладу англійських фразеологізмів з топонімічним компонентом українською мовою.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectдипломна роботаuk_UA
dc.subjectфразеологізмиuk_UA
dc.subjectмовна картина світуuk_UA
dc.subjectтопонімиuk_UA
dc.subjectособливості перекладу фразеологізмівuk_UA
dc.subjectпереклад англійських топонімівuk_UA
dc.titleФразеологічні одиниці з топонімічним компонентом в англійській та українській мовах: лінгвокультурологічний та перекладознавчий аспектuk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Томашевська.pdfмагістерська робота1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.