Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53515
Title: Відтворення термінології сомельє при перекладі (на матеріалі роману Б’янки Боскер «Схиблені на вині. Мандрівка у вишуканий світ сомельє»)
Authors: Поліщук, Наталія Олександрівна
Keywords: дипломна робота
художній текст
термінологія сомельє
терміни у художньому тексті
перекладацькі стратегії
еквівалентний переклад
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Терміни є прошарком лексики, який постійно зазнає змін, адже склад термінології змінюється, через зміну значення термінів та додавання нових, що становить проблему для перекладу. Розвиток науки й техніки призвів до різкого збільшення кількості термінів, тому, хоч терміни й потребують регулярних однозначних еквівалентів, неологізми складають більшу частину цього розділу лексики. Загалом, терміни не відноситься до числа одиниць, що ускладнюють роботу перекладача через те, що вони є однозначними та не мають синонімів, та конотативних значень. Але, термін є однозначним і позбавленим синонімів тільки в науковому стилі мови, при перекладі терміну в художньому тексті вимоги дещо відрізняються. Переклад термінології викликає труднощі, тому що терміни властиві науковій і технічній мовам, у художньому тексті мають інші функції. У науковому тексті термін відіграє називну роль, а в художньому творі, він має ще й стилістичну функцію. Терміни в художньому тексті виступають насамперед стилістичними засобами, тобто виконують різноманітні художні функції, передбачені автором твору, хоча й не втрачають при цьому своєї номінативної ролі. Цим пояснюються і відмінності при перекладі таких термінів, коли іноді перекладач вимушений відступати від головного правила – перекладати термін терміном, й вдаватися до різного роду перекладацьких трансформацій. Основним принципом перекладу термінів є еквівалентний переклад, але у художньому тексті важливо зрозуміти, що знають і почувають герої. Тому іноді еквівалентів може бути декілька, якщо вони не порушують логічності сприйняття. Термін у художній літературі – в основному елемент стилю, основа створення художнього образу. Проте, термін у тексті не можна вилучити або замінити, адже навіть близький за значенням синонім, що не є терміном або ж належить до терміносистеми іншої науки або сфери життя, може порушити всю цілісність сприйняття твору. У художньому творі можливе вживання спеціальних текстів, насичених термінами, які виконують вже не тільки стилістичну функцію. Часто при перекладі термінів не можливо використовувати синоніми або повністю замінювати терміни. Якщо у тексті наявні терміни, це означає, що його можна віднести до текстів певної професійної або науковій сфери. Заміна таких термінів або їх пропущення може змінити текст і порушити логічність сприйняття твору. Крім того використовуючи терміни, автор створює відповідну атмосферу у своєму творі, описує термінами інтереси героїв, тому їх опущення перекладачем може зіпсувати цілісне сприйняття твору читачами мови перекладу.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. філол. н., Головня Алла Василівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53515
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Поліщук.pdfмагістерська робота1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.