Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53410
Title: Символічні об’єкти етнофразеологізмів
Other Titles: Symbolic objects of ethno-phraseology
Authors: Онуфрійчук, Ганна Іванівна
Keywords: символ
етнофразеологізм
етносимвол
етнолінгвістика
фразеполе
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Baltija Publishing
Citation: Онуфрійчук Г.І. Символічні об'єкти етнофразеологізмів // International scientific and practical conference «Philological sciences and translation studies: European potential»: conference proceedings, July 9-10, 2021. – Wloclawek: «Baltija Publishing», 2021. – P.201-203.
Abstract: Однією з найважливіших ознак мовленнєвої діяльності людини є символ, що базується на основі метафоричності. Адже буття кожного повсякчас перебуває у колі певних символів, що пов’язано з розумінням природи мови. Природа символу в будь-якому аспекті здавна хвилює вчених різних галузей. До неї одночасно зверталися філософи, психологи, культурологи, фольклористи, лінгвісти та ін. Значна частина науковців стверджує, що символізм постав із занепадом первісних релігій. Зрештою, кожен жест, звук, слово були в певному розумінні символами й нерідко залишаються такими й досі.
Description: Література 1. Григоренко Т. Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови: монографія. Умань: ПП Жовтий, 2010. 216 с. 2. Дуденко О. Номінативна та комунікативна природа українських паремій: Дис. … канд. филол. наук. Умань, 2002. 218 с. 3. Єрмоленко С. Мовне моделювання дійсності і знакова структура мовних одиниць: [монографія]. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. 384 с. 4. Жайворонок B. Етнолінгвістика в колі суміжних наук. Мовознавство. 2004. № 5/6. С. 23–35. 5. Ужченко В. Історико-лінгвістичний аспект формування української фразеології: Дис. ... д-ра філол. наук. Луганськ, 1994. 453 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53410
DOI: 10.30525/978-9934-26-110-7-52
Appears in Collections:Наукові статті НПП кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Онуфрійчук _Тези.pdfТези301.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.