Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53319
Название: Scientific and methodical complex of the discipline "Scientific communications in professional activity"
Другие названия: Науково-методичний комплекс дисципліни "Наукові комунікації у фаховій діяльності"
Kompleks naukowo-metodologiczny dyscypliny „Komunikacja naukowa w działalności zawodowej”
Авторы: Sibruk, Anastasiia
Сібрук, Анастасія Володимирівна
Sibruk, Anastazja Władimirowna
Ключевые слова: scientific style
academic integrity
academic writing
науковий стиль
академічна доброчесність
академічне письмо
styl naukowy
uczciwość akademicka
pisanie akademickie
Дата публикации: сен-2021
Издательство: National Aviation University
Краткий осмотр (реферат): The discipline is a discipline of the cycle of professional training, theoretical and applied basis of the set of knowledge and skills that form the management profile of a specialist in the field of information technology. The purpose of the discipline is for masters to acquire theoretical information and practical skills in scientific communication in accordance with the latest requirements, to form students' terminological, communicative and other competencies, as well as to develop skills in compiling frequently used professional documents and producing quality scientific texts. д
Дисципліна належить до циклу професійної підготовки, теоретичною та прикладною основою сукупності знань та вмінь, що формують управлінський профіль фахівця у сфері інформаційних технологій. Мета навчальної дисципліни – набуття магістрантами теоретичних відомостей та практичних навичок з наукової комунікації відповідно до новітніх вимог, формування в студентів термінологічних, комунікативних та інших компетентностей, а також розвиток навичок складання частовживаних в професійній діяльності документів і продукування якісних наукових текстів.
Dyscyplina jest dyscypliną cyklu doskonalenia zawodowego, podstawą teoretyczną i praktyczną zbioru wiedzy i umiejętności tworzących profil zarządzania specjalisty w dziedzinie informatyki. Celem dyscypliny jest zdobycie przez mistrzów informacji teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie komunikacji naukowej zgodnie z najnowszymi wymaganiami, kształtowanie u studentów kompetencji terminologicznych, komunikacyjnych i innych, a także rozwijanie umiejętności opracowywania często używanych dokumentów zawodowych i sporządzania wysokiej jakości teksty naukowe.
Описание: Field of study: 12 «Information Technologies» Specialty: 121 «Software engineering» Educational Professional Program: «Software engineering», «Systems software»
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53319
Располагается в коллекциях:Навчально-методичні комплекси кафедри української мови та культуриВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.